Credits: 2

Schedule: 16.01.2019 - 08.05.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tapani Möttönen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II, III - V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Graduhautomo on suunnattu opiskelijalle, jonka maisteritason opinnäyte on viivästynyt ja joka kokee tieteellisen tekstin tuottamisen vaikeaksi. Graduhautomoon osallistuttuaan opiskelija
– tunnistaa omat kirjoittamiseen liittyvät haasteensa ja vahvuutensa
– hahmottaa opinnäytteen ja sen perusvaatimukset kokonaisuutena
– on muodostanut realistisen käsityksen oman opinnäytteensä rakenteesta ja toteutuksesta
– on edistänyt opinnäytettään graduhautomon aikana
– on sisäistänyt opinnäytteen kirjoitusprosessia tukevia ja jäsentäviä periaatteita
– edistää opinnäytettään itsenäisesti ja tavoitteellisesti.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

– Opinnäytteen kirjoittamiseen liittyvät psykologiset, sosiaaliset ja käytännölliset haasteet
– Kirjoitusprosessin hallinta ja siihen liittyvät käytännön menetelmät
– Kirjoittamiskammo ja sen ylittäminen
– Kirjoittamisen erilaiset tekniikat tiedon ja kirjoitusprosessin jäsentämisen työkaluina
– Oman opinnäytteen kokonaisuuden jäsentäminen ja suunnitteleva kirjoittaminen

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pienryhmätapaamiset kerran kuussa, opinnäytteen edistäminen ja seuranta graduhautomon ohjaajan kanssa, opinnäytteen kirjoittamiseen ja prosessin ohjaamiseen liittyvät itsenäiset ja ryhmäharjoitukset. Graduhautomossa edellytetään säännöllistä läsnäoloa ryhmätapaamisissa (enintään yksi poissaolo) ja opinnäytettä edistävien harjoitusten tekemistä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

20 t + itsenäinen työskentely 34 t

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan jakama materiaali

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-7105

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija suorittaa maisterintutkintoa jossakin Aalto-yliopiston maisteriohjelmassa ja on hyväksyttänyt opinnäytteensä aiheen ohjaajalla.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/Hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodissa. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Pakottavista syistä johtuvista ylimääräisistä poissaoloista voi neuvotella opettajan kanssa mieluiten etukäteen.

Description

Registration and further information