Credits: 2

Schedule: 11.01.2019 - 29.03.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Sonja Kniivilä

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I, II, III, IV, V + kesäopetus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijan harjaantuminen tutkivaan, pohtivaan ja perustelevaan asiakirjoittamiseen sekä valmiuksien hankkiminen työelämän asiatekstien ja opinnäytteen kirjoittamiseen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Teemoina esimerkiksi: opiskelun ja työelämän tekstilajit, kielen- ja tekstinhuolto

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely, toiminnalliset työtavat sekä kirjalliset oppimistehtävät

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 24h ja oppimistehtävät 30h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan laatima tai kokoama ajankohtainen aineisto. Lisätietoja kurssilla.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-7108

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/Hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ensisijaisesti ARTS (opiskelijat, joilla kurssi kuuluu tutkintoon pakollisena opintosuorituksena)

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information