Credits: 3

Schedule: 26.02.2019 - 09.04.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

David Erent, Päivi Lehto-Peura

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I, II, III, V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyäsi osaat esitellä itsesi ja muita ihmisiä, tiedustella asioita, puhua mieltymyksistäsi, ilmaista toiveitasi, käyttää yksinkertaisia puhelinfraaseja, antaa ohjeita, kysyä ja kertoa kellonaikoja, kysyä ja neuvoa tietä, sopia tapaamisesta, puhua tulevista ja menneistä tapahtumista, kertoa, mitä mieltä olet.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suulliseen ja kirjalliseen kieleen tutustuminen työelämän tarpeita huomioiden.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ryhmätöitä, kuuntelua ja toistamista. Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Kirjalliset tehtävät 20 %, aktiivisuus tunneilla 30 %, tentti 50 %

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 24 - 36 h, kurssista järjestetään erilaisia toteutuksia, joissa kontaktiopetusmäärä voi vaihdella. Osassa toteutuksista enemmän verkko-opetusta opiskelijan itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti valmistautumisineen 45 - 57 h, riippuen toteutuksesta.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Objectif express 1 - Nouvelle édition (Anne-Lyse DUBOIS, Béatrice TAUZIN, ISBN 9782011560070), unités 1 - 5

 

 

 

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin LC-4013 Français 1 - työelämän ranskaa 1 (3 op)

Korvaa kurssit Kie-98.4011 Ranska 1 A (2 op) + Kie-98.4012 Ranska 1B (2 op)

Korvaa kurssin 66A00001 Liikeranskan perusteet 1.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-4111

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso A1

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei vaadita esitietoja

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Kurssille otetaan enintään 30 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information