Credits: 3

Schedule: 25.02.2019 - 03.05.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Jepa Piirainen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoidaan tarvittaessa

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa ilmaista itseään entistä paremmin suullisesti ja kirjallisesti työelämän keskeisissä viestintätilanteissa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla harjoitellaan erilaisia työnhakuun ja työssä toimimiseen liittyviä suullisia ja kirjallisia kommunikaatiotilanteita, niin muodollisia kuin epämuodollisiakin. Kurssilla luetaan työnhakuun ja työelämään liittyviä tekstejä ja tehdään niihin liittyviä sanasto-, kielioppi- ja tekstinymmärtämistehtäviä. Kurssilla tehdään myös mm. oman osaamisen esittelyvideo sekä suullinen esitys omalta alalta. Kirjoitustehtäviin kuuluu mm. työhakemuksen kirjoittaminen sekä johonkin opiskelijan alalla tyypilliseen kirjalliseen viestintätilanteeseen liittyvä tehtävä.

 

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla pidetään esityksiä sekä keskustellaan niiden ja kurssikirjan pohjalta sekä yhdessä että pienryhmissä. Pienryhmätyöskentely voidaan toteuttaa verkon välityksellä. Sanastoa opiskellaan kirjan ja esitysten kautta, mutta opiskelijat perehtyvät mahdollisuuksien mukaan myös oman alansa sanastoon ja käytänteisiin. Myös kielioppia lähestytään tekstilähtöisesti: opiskeltavat asiat määräytyvät sekä opiskelijoiden kirjoittamien tekstien että kirjassa esiintyvien rakenteiden kautta. Arviointi perustuu kurssin aikana suoritettaviin suullisiin (50 %) ja kirjallisiin (50 %) tehtäviin. Lisäksi kurssilla edellytetään aktiivista osallistumista lähiopetukseen (enintään kaksi poissaoloa) ja kotitehtävien tekemistä.

 

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähiopetus 24 t, itsenäinen työskentely 41 t, pienryhmätyöskentely 16 t.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Piirainen: Työelämän suomea 2

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso vähintään B1, tavoitetaso B1/B2

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suomi 6 (LC-7361) tai ennen 1.9.2018 suoritettu Suomi 5 (LC-7050), toisen kotimaisen kielen (suomi) tai suomi toisena kielenä -lukiokurssit tai vastaavat taidot.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kohderyhmä: edistyneet ulkomaalaisopiskelijat ja henkilökunta sekä ruotsinkieliset opiskelijat. Kurssin käymällä suomea toisena/vieraana kielenä puhuva opiskelija voi suorittaa mahdolliset tutkintoon kuuluvat pakolliset suomen kielen opinnot. Kurssi soveltuu erinomaisesti myös toisen kotimaisen kielen (suomi) kirjalliseen ja suulliseen kokeeseen valmentautumiseen mutta ei korvaa koetta. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Verkkokurssi

Description

Registration and further information