Credits: 2

Schedule: 25.08.2019 - 12.09.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 


 

 


Details on the course content (applies in this implementation): 

HUOM. Ks. lähemmin Materiaalit-osio: kurssin perustiedot, kuvaus sekä suuntaa-antava aikataulu ja käsiteltävät aiheet

Opintojakson asema tutkinto-opetuksessa: pakollinen kieli- ja viestintäopintojen kurssi Aalto-yliopiston Taiteiden
ja suunnittelun korkeakoulussa

Kurssin taso: perusopinnot

Kurssin laajuus:  2 op

Työmäärä toteutustavoittain:

-  osallistuminen aktivoiviin luentoihin; lähiopetus 24 t + itsenäinen työskentely 30 t

-  itsenäinen työosio: kirjallisten työelämätekstien analyysia + tekstin- ja
kielenhuoltotehtäviä + tutkimusviestinnällinen essee 

Suoritus:
hyväksytty/hylätty

Aalto-yliopisto

syyslukukausi 2019                                     

Avoin yliopisto

27.8.–12.9.2019
                                         


Kirjoitusviestinnän opinnoissa opiskelija saa tietoa työelämän sekä tiedeyhteisön viestinnän
käytänteistä. Hän oppii ymmärtämään viestinnän merkityksen opinnoissa sekä työelämässä,
erityisesti taiteen ja suunnittelun alalla. Opiskelija saa tietoa
kirjoitettujen viestien tulkintaan vaikuttavista tekijöistä, viestinnän
multimodaalisuudesta sekä työelämäviestinnän ja tiedeyhteisön tekstilajeista.
Hän oppii erottamaan tiedottavan, vakuuttavan ja suostuttelevan argumentoinnin.
 Hän harjaantuu analysoimaan ja
kirjoittamaan työelämätekstejä ja opinnoissa edellytettyjä tekstejä. Opiskelija
oppii arvioimaan tutkimusraportointia
tieteellisyyden kriteerien nojalla sekä harjaantuu tuottamaan tieteellistä
ilmaisua.

Sisältö: 

Kirjallisen viestinnänharjoituksissa
tarkastellaan tilanteenmukaisia työelämätekstejä sekä opinnoissa tarvittavia
tekstitaitoja. Tieteellisen
kirjoittamisen osiossa
annetaan perustiedot tutkimusraportoinnista osana opinnäytteen
tekoa. Lisäksi harjoitellaan käytännössä tieteellisen tekstin kirjoittamista
(pienimuotoinen tutkimusviestinnällinen essee). 


Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

HUOM. Ks. lähemmin Materiaalit-osio: kurssin perustiedot, kuvaus sekä suuntaa-antava aikataulu ja käsiteltävät aiheet

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

HUOM. Ks. lähemmin Materiaalit-osio: kurssin perustiedot, kuvaus sekä suuntaa-antava aikataulu ja käsiteltävät aiheet

Details on the course materials (applies in this implementation): 

HUOM. Ks. lähemmin Materiaalit-osio: kurssin perustiedot, kuvaus sekä suuntaa-antava aikataulu ja käsiteltävät aiheet

Details on the schedule (applies in this implementation): 

HUOM. Ks. lähemmin Materiaalit-osio: kurssin perustiedot, kuvaus sekä suuntaa-antava aikataulu ja käsiteltävät aiheet

Description

Registration and further information