Laajuus: 2

Aikataulu: 25.08.2019 - 12.09.2019

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 


 

 


Tarkennukset kurssin sisältöön (koskee tätä kurssikertaa): 

HUOM. Ks. lähemmin Materiaalit-osio: kurssin perustiedot, kuvaus sekä suuntaa-antava aikataulu ja käsiteltävät aiheet

Opintojakson asema tutkinto-opetuksessa: pakollinen kieli- ja viestintäopintojen kurssi Aalto-yliopiston Taiteiden
ja suunnittelun korkeakoulussa

Kurssin taso: perusopinnot

Kurssin laajuus:  2 op

Työmäärä toteutustavoittain:

-  osallistuminen aktivoiviin luentoihin; lähiopetus 24 t + itsenäinen työskentely 30 t

-  itsenäinen työosio: kirjallisten työelämätekstien analyysia + tekstin- ja
kielenhuoltotehtäviä + tutkimusviestinnällinen essee 

Suoritus:
hyväksytty/hylätty

Aalto-yliopisto

syyslukukausi 2019                                     

Avoin yliopisto

27.8.–12.9.2019
                                         


Kirjoitusviestinnän opinnoissa opiskelija saa tietoa työelämän sekä tiedeyhteisön viestinnän
käytänteistä. Hän oppii ymmärtämään viestinnän merkityksen opinnoissa sekä työelämässä,
erityisesti taiteen ja suunnittelun alalla. Opiskelija saa tietoa
kirjoitettujen viestien tulkintaan vaikuttavista tekijöistä, viestinnän
multimodaalisuudesta sekä työelämäviestinnän ja tiedeyhteisön tekstilajeista.
Hän oppii erottamaan tiedottavan, vakuuttavan ja suostuttelevan argumentoinnin.
 Hän harjaantuu analysoimaan ja
kirjoittamaan työelämätekstejä ja opinnoissa edellytettyjä tekstejä. Opiskelija
oppii arvioimaan tutkimusraportointia
tieteellisyyden kriteerien nojalla sekä harjaantuu tuottamaan tieteellistä
ilmaisua.

Sisältö: 

Kirjallisen viestinnänharjoituksissa
tarkastellaan tilanteenmukaisia työelämätekstejä sekä opinnoissa tarvittavia
tekstitaitoja. Tieteellisen
kirjoittamisen osiossa
annetaan perustiedot tutkimusraportoinnista osana opinnäytteen
tekoa. Lisäksi harjoitellaan käytännössä tieteellisen tekstin kirjoittamista
(pienimuotoinen tutkimusviestinnällinen essee). 


Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa): 

HUOM. Ks. lähemmin Materiaalit-osio: kurssin perustiedot, kuvaus sekä suuntaa-antava aikataulu ja käsiteltävät aiheet

Tarkennettu kuormittavuuslaskelma (koskee tätä kurssikertaa): 

HUOM. Ks. lähemmin Materiaalit-osio: kurssin perustiedot, kuvaus sekä suuntaa-antava aikataulu ja käsiteltävät aiheet

Tarkennukset oppimateriaaliin (koskee tätä kurssikertaa): 

HUOM. Ks. lähemmin Materiaalit-osio: kurssin perustiedot, kuvaus sekä suuntaa-antava aikataulu ja käsiteltävät aiheet

Kurssin aikataulu (koskee tätä kurssikertaa): 

HUOM. Ks. lähemmin Materiaalit-osio: kurssin perustiedot, kuvaus sekä suuntaa-antava aikataulu ja käsiteltävät aiheet

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot