Credits: 4

Schedule: 03.06.2019 - 14.06.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

anna.rinta-jyllila@aalto.fi

+358445112152

anna.rintajyllila@gmail.com

ilona.hyotylainen@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kesäopetusperiodi

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson tavoitteena on perehtyä funktionaalisen vaatesuunnittelun eri alueisiin kuten urheiluvaatesuunnitteluun, työvaatetukseen sekä puettavan elektroniikan suunnitteluun.

Opintojakson harjoitustehtävien tavoitteena on hyödyntää innovatiivisella tavalla teknistä vaatesuunnittelua liikkuen muodin ja funktionaalisen vaatteen rajapinnassa. Kurssi antaa valmiuksia suunnitella, esitellä että ohjeistaa käyttötarkoitukseen sopiva mallistokokonaisuus.

Opintojakson käytyään opiskelijalla on perustietämys funktionaalisista materiaaleista, yksityiskohdista ja tekniikoista sekä urheiluvaatesuunnittelusta.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson luento-osuuksissa käsitellään funktionaalisen vaatesuunnittelun taustoja, puettavan elektroniikan suunnittelua, teknisiä materiaaleja, vuori- ja vanuratkaisuja, toiminnallisia yksityiskohtia, urheiluvaatteiden suunnittelua, eri urheiluvaateryhmiä ja -rakenteita, teknisten tuotteiden ohjeistamista tuotteen valmistajalle, printtien ja merkkien suunnittelemista ja ohjeistamista sekä lisätarvikkeiden valintaa ja suunnittelemista.

Harjoitustöissä testataan erilaisia materiaalinmuokkausmenetelmiä kuten laserleikkuuta, 3-d tulostusta sekä laminointia.

Opintojakson kurssityössä suunnitellaan funktionaalinen vaatemallisto, josta toteutetaan yksi asu. Opintojakso edellyttää perusosaamista Adobe Illustrator ohjelmasta.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Tällä kurssilla ei toteuteta kokonaista asua vaan joku asun osa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi toteutetaan yhteensopien MUO-E1013 Wearable Technology and eTextiles -kurssin kanssa. Luennot, vierailijat, tuntitehtävät, harjoitustyöt, palautekeskustelut.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

108 t Yhteensä

50 t Luennot, keskustelut ja ohjattu työskentely

48 t Itsenäinen työskentely

10 t Sisäistäminen ja itsereflektio

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin opettaja osoittaa suoritettavan kirjallisuuden ennen kurssin alkua.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MUO-C1026 Urheiluvaatesuunnittelu, 4 op  

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Adobe Illustrator -ohjelman osaaminen

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

weboodissa

https://into.aalto.fi/display/fiartskand/Opintojen+suunnittelu

 

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin minimiosallistujamäärä 5, maximi 17.

Description

Registration and further information