Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on antaa valmius pienryhmän ohjaamiseen.

Laajuus: 1

Aikataulu: 01.03.2020 - 31.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Stina Giesecke

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tiina Kerola

Kurssin yhteystiedot (voimassa 05.03.2019-21.12.2112):

Tutorkoulutuksiin liittyvät kysymykset: Tuulia Telin (tuulia.telin@ayy.fi)

Kurssiin ja sen suorittamiseen liittyvät kysymykset: Tiina Kerola (tiina.kerola@aalto.fi)

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Toimia ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden pienryhmän ohjaajana ja tutustuttaa heidät opiskelukäytäntöihin, opintososiaalisiin asioihin ja opiskeluympäristöön. Kurssiin liittyvän koulutuksen aiheena on ryhmän toiminta, ryhmän jäsenten välinen vuorovaikutus ja ryhmän ohjaaminen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
  • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

    Osallistuminen tutorkoulutukseen ja palautteen antaminen koulutuksesta. Aktiivinen pienryhmän ohjaaminen lukuvuoden aikana sekä raportin kirjoittaminen ryhmän toiminnasta.

PERUSTIETOJA

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

    4 Hyvä koulutus

    10 Eriarvoisuuden vähentäminen

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information