Omfattning: 5

Tidtabel: 04.06.2020 - 03.09.2020

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III-V (kevät)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi ymmärrät käsitemallinnuksen merkityksen tiedonhallinnassa ja tunnet yleisimmin käytetyt tietokantojen mallinnus- ja kyselykielet. Osaat suunnitella yksinkertaisia tietokantoja ja tehdä niihin kyselyitä.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käsitellään tiedonhallinnan peruskäsitteitä ja -menetelmiä. Relaatioalgebra, relaatiotietokannat, SQL-kielen käyttö tietokannan määrittelyssä ja käsittelyssä, UML-suunnittelumenetelmä, taulujen normalisointi.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentti ja harjoitustyö. Mahdollisuus saada lisäpisteitä harjoitustehtävistä.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luento-opetus 26 h, pienryhmäopetus 12 h, harjoitustyö 45 h, itsenäinen opiskelu 47 h.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ullman, Widom: A First Course in Database Systems, Third Edition. Pearson.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit CSE-A1200 Tietokannat ja T-76.1143 Tiedonhallintajärjestelmät.

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

CS-A1110 / CSE-A1110 Ohjelmointi 1 tai CS-A1111 / CSE-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on mahdollista suorittaa englanniksi. Luennot ovat suomeksi, mutta niiden sijaan voi itseopiskella vastaavat asiat lukemalla englanninkielistä oppikirjaa.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation