Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä ihmisten käyttäytymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä erityyppisissä organisaatiokonteksteissa. Erityisesti kurssilla keskitytään syventämään opiskelijoiden tietämystä organisaatioon kuuluvien ihmisten piirteiden, asenteiden ja toiminnan välisistä suhteista sekä tarkastelemaan yksilöä osana ryhmää ja laajempaa organisaatiota. Lisäksi kurssi tarjoaa perusymmärryksen erilaisista johtamistyyleistä ja johtajuudesta osana muuta organisaatiokäyttäytymistä.

Laajuus: 6

Aikataulu: 08.09.2020 - 19.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Olli-Pekka Kauppila

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Olli-Pekka Kauppila, Tomi Koljonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Yksilö organisaatiossa, asenteet, tunteet, arvot ja persoonallisuus, motivaatio, ihmisten luovuus ja oppiminen, kommunikaatio ja ryhmien toiminta, työn piirteet ja organisointi, johtajuus ja johtamisen merkitys organisaatioiden toiminnalle.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  15% Osallistuminen luennoille ja luennoilla
  45% Kurssitehtävät ja harjoitukset
  40% Tentti

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Osallistuminen luennoille 30h
  Itsenäinen työskentely 127h
  Tentti 3h
  Yhteensä 160h (6 ECTS)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssikirjat:
  (1) Robbins, Stephen P. & Judge, Timothy A. (2016). Essentials of Organizational Behavior (13th global edition). Pearson Education Limited.
  (2) Northouse, Peter G. (2013). Leadership: Theory and Practice, 6th ed. Thousand Oaks, California: SAGE.
  Lisäksi luentojen yhteydessä tai syllabuksessa ilmoitetut artikkelit ja muu materiaali.

  Saatavuus

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin 21C00200 Johtajuus organisaatiossa

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  21A00110 Johtamisen perusteet tai vastaavat tiedot