Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on, että kurssin käytyäsi
1) tunnet projektikirjallisuuden kentän eri lähestymistapoja;
2) ymmärrät projektitoiminnan luonnetta vahvasti kontekstisidonnaisena työskentely- ja organisoitumismuotona;
3) osaat analysoida projektitoiminnan ongelmia erilaisissa konteksteissa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 19.01.2021 - 18.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Riku Oksman, Taija Turunen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Riku Oksman

Kurssin yhteystiedot (voimassa 02.12.2020-21.12.2112):

KTT Riku Oksman

p. 040 5122 9916

riku.oksman@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Projektinhallintamallien sijaan kurssilla perehdytään erilaisiin yhteiskuntatieteellisiin ja organisaatioteoreettisiin näkökulmiin projektityöstä ja sen johtamisesta. Kurssilla tarkastellaan projekteja ennen kaikkea väliaikaisena organisoitumisena, joka perustuu ihmisten arkiseen toimintaan ja vuorovaikutukseen ja joita on mahdotonta täysin hallita. Kurssi tarjoaa erilaisia käsitteellisiä välineitä analysoida ja kehittää omaa ja muiden projektityöskentelyä erilaisissa konteksteissa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla tutustutaan projektityön ja sen johtamisen arkitodellisuuteen luentojen, lukumateriaalien sekä käytännön projektiammattilaisten kanssa tehtävien haastattelujen kautta. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  50% yksilötehtävät
  50% ryhmätehtävät

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  1. Ennakkotehtävä 25% arvosanasta.

  2. Kurssin aikana tehtävät reflektiopaperit 25% arvosanasta.

  3. Pienryhmissä tehtävä harjoitustyö 40% arvosanasta.

  4. Ryhmätyöskentelyn vertaisarviointi 10% arvosanasta.

  Tiedustelut arvioinnista sähköpostitse.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 30 h
  Ryhmätyöskentely 80 h
  Itsenäinen työskentely 50 h
  Yhteensä 160 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin MyCourses-työtilassa ja luennoilla ilmoitettava artikkeli- ja muu materiaali.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi on vastaava opetusohjelmasta poistuneen Projektijohtaminen -kirjatentin (21C00450) kanssa. Tutkintoon voi sisällyttää vain toisen näistä opintojaksoista.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoittautuminen kurssille WebOodilla viimeistään viikkoa ennen III periodin alkua. Kurssille päästäkseen opiskelijan on lisäksi palautettava hyväksyttävästi laadittu ennakkotehtävä viimeistään viikkoa ennen kurssin ensimmäistä luentoa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennoilla käydään paljon pienryhmäkeskusteluja, joten aktiivinen osallistuminen on välttämätöntä. Luennot toteutetaan etänä Zoom-yhteydellä eikä niitä tallenneta.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennoille osallistuminen on pakollista (max 2 poissaoloa, korvattava erikseen). Kurssille otetaan enintään 50 opiskelijaa, joiden valinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Kurssille otetaan opiskelijat seuraavassa prioriteettijärjestyksessä: 1) johtamisen pääaineopiskelijat, 2) muut opiskelijat

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennoilla käydään paljon pienryhmäkeskusteluja, joten aktiivinen osallistuminen on välttämätöntä. Luennot toteutetaan etänä Zoom-yhteydellä eikä niitä tallenneta.

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  ks. kurssin työtila