Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kandidaatintutkielman tavoitteena on syventyä itseä kiinnostavaan ja omaan ammattialaan liittyvään aihealueeseen, oppia määrittämään mielekkäitä tutkimustehtäviä ja toteuttaa itsenäisesti pienimuotoista tutkimustyötä. Tutkimusongelmien asettaminen edellyttää kykyä erottaa arkikokemuksista, aiemmasta tutkimuksesta ja muusta taustamateriaalista ilmiöitä, jotka herättävät kiinnostusta. Tutkimustyöhön puolestaan kuuluu lähdekirjallisuuden haku ja käyttö sekä aineiston kerääminen ja analysointi. Kaikkia näitä tehtäviä varten tutkielmassa ja sitä tukevassa seminaarissa harjoitellaan kommunikoivaa ja argumentoivaa kirjoittamista ja rakentavaa keskustelua muiden tutkimuksista ja näkemyksistä.

Laajuus: 2

Aikataulu: 12.01.2021 - 11.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Sari Yli-Kauhaluoma

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sari Yli-Kauhaluoma

Kurssin yhteystiedot (voimassa 11.11.2020-21.12.2112):

KTT Sari Yli-Kauhaluoma

sari.yli-kauhaluoma@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kandidaatintutkielman tekemistä jäsentää ja aikatauluttaa seminaaritapaamisten sarja. Seminaaritapaamisten tarkoitus on auttaa tutkielman laatimiseen liittyvissä kysymyksissä ja tarjota ryhmän tukea yksittäiselle opiskelijalle. Työskentely valmentaa opiskelijoita lähteiden käyttämiseen, aineiston keräämiseen ja analysointiin sekä loppuraportin kirjoittamiseen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  KTK-tutkielmaseminaariryhmät aloittavat sekä syksyllä että keväällä. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista yhteiseen seminaarityöskentelyyn ja hyväksyttyä kandidaatintutkielmaa. Osallistuminen seminaarityöskentelyyn on pakollista.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Seminaaritapaamiset 36t Tehtävät 17t

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen