Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija:

 • Hahmottaa, mikä on laskentatoimen rooli yrityksissä ja yhteiskunnassa.
 • Osaa selittää, miksi tilinpäätösraportoinnilla on merkitystä.
 • Ymmärtää, mitkä ovat tilinpäätösraportoinnin keskeiset käsitteet ja tyypilliset liiketapahtumat.
 • Osaa analysoida liiketapahtumien vaikutukset yrityksen kassavirtaan, tulokseen ja taseeseen.
 • Osaa lukea ja tulkita tilinpäätöstä ja laskea sen keskeiset tunnusluvut.
 • Ymmärtää taloudellisen ohjauksen merkityksen osana liiketoimintaa.
 • Osaa laatia taloudellisia suunnitelmia sekä arvioida tuotteiden, palveluiden ja investointien taloudellista kannattavuutta ja tehdä tämän tiedon pohjalta keskeisiä liiketoiminnan johtamiseen liittyviä päätöksiä.
 • Ymmärtää miten suoritusta voidaan mitata ja arvioida sekä taloudellisilla että ei-rahamääräisillä mittareilla ja osaa lisäksi määrittää mittareita yrityksen strategian pohjalta.

Laajuus: 6

Aikataulu: 26.10.2020 - 11.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Seppo Ikäheimo, Teemu Malmi, Jukka Sihvonen, Thomas Taussi

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Seppo Ikäheimo, Teemu Malmi, Jukka Sihvonen, Thomas Taussi

Kurssin yhteystiedot (voimassa 06.10.2020-21.12.2112):

Kurssin
aikana käytettävissä

on kurssin oma sähköpostiosoite:

lape-laskentatoimi@aalto.fi. Voit lähettää tähän

osoitteeseen kurssia koskevat viestisi.


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Koskee tätä kurssikertaa:

   • ymmärrät, miksi laskentatoimi on yritystalouden kommunikaation keskeinen kieli
   • osaat tehdä yksinkertaisten liiketapahtumien kirjaukset
   • hahmotat, kuinka tilinpäätös laaditaan
   • hahmotat konsernitilinpäätöksen perusluonteen
   • tunnistat tilinpäätösanalyysin tunnusluvut, ymmärrät niiden tarkoituksen ja osaat analysoida tilinpäätöstä ja hahmotat, miten yrityksen arvo muodostuu
   • ymmärrät taloudellisen ohjauksen merkityksen osana liiketoimintaa
   • osaat laatia taloudellisia suunnitelmia sekä arvioida tuotteiden, palveluiden ja investointien taloudellista kannattavuutta ja tehdä tämän tiedon pohjalta keskeisiä liiketoiminnan johtamiseen liittyviä päätöksiä
   • ymmärrät palkitsemisjärjestelmien roolin organisaatioiden johtamisessa
   • ymmärrät miten suoritusta voidaan mitata ja arvioida sekä taloudellisilla että ei-rahamääräisillä mittareilla ja osaa määrittää mittareita yrityksen strategian pohjalta
   • osaat investointilaskelman perusmenetelmät
   • ymmärrät mitä yrityksen hallinnointi tarkoittaa

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot ja harjoitukset 42 h, Seppo Ikäheimo, Teemu Malmi, Jukka Sihvonen, Thomas Taussi

  2. Tentti (60 %), luentokurssin aikaiset välitentit ja ryhmätyöt (40 %).

  Tentti perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan/erikseen ilmoitettavaan materiaaliin ja ohessa mainittuun kirjallisuuteen.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  10%
  Välitentti: 20 kappaletta monivalintakysymyksiä, jotka käsittelevät kirjan
  luvut Johdanto sekä luvut 1-5

  15% Ryhmätyö
  1 perustuu kirjan lukuun 6 ”Tilinpäätösanalyysi”, edellyttää opitun materiaalin soveltamista käytäntöön.

  15% Ryhmätyö
  2 ”Taloussuunnitelma aloittavalle yhtiölle”

  60% Tentti
  käsittää lyhyitä esseitä ja monivalintakysymyksiä, jos on normaali luokkahuoneessa pidettävä tentti, tai pelkästää monivalintakysymyksiä, jos on online-tentti: Käsittää kaiken kurssin materiaalin


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

      -Osallistuminen luennoille 42 h

      -Valmistautuminen luennoille ja kotitehtävien teko 42 h

      -Ryhmätöiden tekeminen 32 h

      -Tenttiin valmistautuminen 41 h

      -Tentti 3 h

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Osallistuminen luennoille 42 h

  Valmistautuminen luennoille ja kotitehtävien teko 42 h

  Ryhmätöiden tekeminen 32 h

  Tenttiin valmistautuminen 41 h

  Tentti 3 h


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ikäheimo, Seppo, Malmi, Teemu ja Walden, Risto (2019) Yrityksen laskentatoimi.
  Kurssikirjallisuus (yllä) sekä opetuksen yhteydessä tai kurssin kotisivuilla osoitettu materiaali

  Saatavuus

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  PäiväKloOpetusmuotoTilaTeema 1Teema 2
  26.10.202013-15Luento 1OnlineSyllabusJohdanto-luku
  27.10.202013-15Luento 2OnlineLuku 1: Normisto ja valvontaLuku 2: Rekisteröinti
  29.10.20209-12Harjoitus 1U4 / AS2Kirjausharjoituksia
  29.10.202013-16Harjoitus 1B-Sali / Ke2Kirjausharjoituksia
  30.10.20209-12Harjoitus 1U4 / AS2Kirjausharjoituksia
  30.10.202013-16Harjoitus 1U4 / OnlineKirjausharjoituksia
  2.11.202013-15Luento 3OnlineLuku 3: Tilinpäätöksen rakenneRyhmätyö 1:n ohjeistus
  3.11.202013-15Luento 4OnlineLuku 4: Jaksotus
  5.11.20209-12HarjoitusU4 / AS2JaksotuskysymyksetTilinpäätöksen laadinta
  5.11.202013-16HarjoitusB-Sali / Ke2JaksotuskysymyksetTilinpäätöksen laadinta
  6.11.20209-12HarjoitusU4 / AS2JaksotuskysymyksetTilinpäätöksen laadinta
  6.11.202013-16HarjoitusU4 / Online
  JaksotuskysymyksetTilinpäätöksen laadinta
  9.11.202013-15Luento 5OnlineVierailijapaneeli laskentaekonomin toimenkuvasta
  10.11.2020OnlineVälitentti
  10.11.202013-15Luento 6OnlineLuku 6: Tilinpäätösanalyysi
  12.11.20209-12HarjoitusU4 / AS2TilinpäätösanalyysiRyhmätyö 1 ohjattua työskentelyä
  12.11.202013-16HarjoitusB-Sali / Ke2TilinpäätösanalyysiRyhmätyö 1 ohjattua työskentelyä
  13.11.20209-12HarjoitusU4 / AS2TilinpäätösanalyysiRyhmätyö 1 ohjattua työskentelyä
  13.11.202013-16HarjoitusU4 / Online
  TilinpäätösanalyysiRyhmätyö 1 ohjattua työskentelyä
  16.11.202013-15Luento 7OnlineLuku 7: Johdatus johdon laskentatoimeen Luku 8: Kustannuslaskenta
  17.11.202013-15Luento 8OnlineLuku 9: Strategia
  19.11.20209-12Harjoitus 4U4 / AS2Kustannuslaskenta
  19.11.202013-16Harjoitus 4B-Sali / Ke2Kustannuslaskenta
  20.11.20209-12Harjoitus 4U4 / AS2Kustannuslaskenta
  20.11.202013-16Harjoitus 4U4 / Online
  Kustannuslaskenta
  23.11.202013-15Luento 9OnlineLuku 10: Budjetointi
  24.11.202013-15Luento 10OnlineLuku 11: Suorituksen arviointi ja palkitseminenRyhmätyö 2:n tehtäväksianto
  26.11.20209-12Harjoitus 5U4 / AS2Suunnittelua ja seurantaa palvelevat laskelmat
  26.11.202013-16Harjoitus 5B-Sali / Ke2Suunnittelua ja seurantaa palvelevat laskelmat
  27.11.20209-12Harjoitus 5U4 / AS2Suunnittelua ja seurantaa palvelevat laskelmat
  27.11.202013-16Harjoitus 5U4 / Online
  Suunnittelua ja seurantaa palvelevat laskelmat
  30.11.202013-15Luento 11OnlineLuku 12: Hinnoittelu ja vaihtoehtolaskelmat
  1.12.202013-15Luento 12OnlineLuku 13: Investoinnit
  3.12.20209-12Harjoitus 6U4 / AS2Investointilaskelmat
  3.12.202013-16Harjoitus 6B-Sali / Ke2Investointilaskelmat
  4.12.20209-12Harjoitus 6U4 / AS2Investointilaskelmat
  4.12.202013-16Harjoitus 6U4 / Online
  Investointilaskelmat