Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin kolme painopistettä ovat yksittäisen yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen ongelmat, konsernitilinpäätös ja verotuksen tuloslaskenta.

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimiseen liittyvän lainsäädännön ja kansainväliset säännöt ja niiden suhteet verolainsäädäntöön. Opiskelija on perehtynyt yrityksen ja konsernin tilinpäätöksen ja muun yritysinformaation tuottamiseen ja suunnitteluun erityisesti talousjohdon näkökulmasta.

Laajuus: 6

Aikataulu: 26.10.2020 - 09.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kari Toiviainen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kari Toiviainen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 21.09.2020-21.12.2112):

  

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeva lainsäädäntö, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatiminen, arvopaperimarkkinalain tiedotusvelvollisuutta koskevat vaatimukset, kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö sekä tilinpäätös- ja verosuunnittelu.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

     

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot ja harjoitukset

  2. Tentti (70 %) ja harjoituspaketit (30%).

  Hyväksyttävän kurssisuorituksen vaatimuksena on, että seuraavat ehdot täyttyvät: (a) tentti vähintään 35 p (50 % * 70 p) ja (b) tentti + harjoituspaketit vähintään 50 p (50 % * 100 p). Tentti perustuu kurssikirjoihin, luentoihin, harjoituksiin sekä erikseen jaettavaan/ilmoitettavaan materiaaliin.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

     

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Kontaktiopetus 48 h

  - Itsenäinen opiskelu 109 h

  - Tentti 3 h

 • Koskee tätä kurssikertaa:

     

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Melville, Alan (2019) International financial reporting, a practical guide. 7/E ISBN 978-1-292-29312-7

  Leppiniemi, J. & Kaisanlahti T. (2018) Tilinpäättäjän käsikirja 4.p ISBN 978-952-14-3396-2

  Saatavuus

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

     

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kirjanpito, Johdon laskentatoimi I.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Sisun kautta. Tarkista ilmoittautumisajat Sisusta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

     

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin aikana palautettaviin harjoituspaketteihin liittyvät pisteet luetaan hyväksi kahdessa kurssia seuraavassa kuulustelussa. Kun kurssi järjestetään uudelleen, on myös pisteet ansaittava uudelleen palauttamalla vaadittavat harjoituspaketit.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

     

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa: