Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla on tietotavoitteita, asennetavoitteita ja taitotavoitteita. Tietotavoitteet liittyvät tilintarkastuksen käsitteiden ja periaatteiden ymmärrykseen: sen suunnitteluun, toteutukseen, tekniikoihin ja menetelmiin, tilintarkastajan raportointiin sekä tilintarkastusstandardeihin, asennetavoitteet tilintarkastuksen eettisiä periaatteita koskevan ajattelun kehittymiseen, ja taitotavoitteet tilintarkastusmenetelmien ja -tekniikan soveltamiseen. Kurssin suorittanut opiskelija tietää, mistä lähtökohdista ja millaisia oletuksia käyttäen tilintarkastus suoritetaan sekä millaisia tavoitteita standardit ja muu sääntely tilintarkastukselle asettaa. Kurssin suorittanut opiskelija tietää myös, miten tekniikoita ja menetelmiä sovelletaan. Kurssin suorittaneella opiskelijalla on taito suorittaa yksinkertaisia tarkastustyövaiheita tilintarkastajan valvonnassa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 08.09.2020 - 20.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Lasse Niemi

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Arpine Maghakyan, Lasse Niemi, Thi Pham, Kari Toiviainen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 24.08.2020-21.12.2112):

Katso Lisätiedot, tarkennettu kurssikuvaus 2020.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tilintarkastuksen teoreettiset perusteet ja keskeiset käsitteet, tilintarkastuksen suunnittelu ja toteutus: tilintarkastustyön vaiheet, tilintarkastusmenetelmät ja -tekniikka, tilintarkastajan raportointi, tilintarkastusstandardit.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Katso Lisätiedot: Ajantasainen tarkempi kurssikuvaus. 

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot 24 h, prof. Lasse Niemi. Harjoitukset 16h, Kari Toiviainen.
  2. Tentti (60 %) kurssikirjallisuudesta, luennoista ja luennoilla jaettavasta / erikseen ilmoitettavasta materiaalista.
  3. Kotitehtävät (40 %)

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Katso Lisätiedot, tarkennettu kurssikuvaus 2020.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - osallistuminen luennoille ja harjoituksiin 40 h
  - valmistautuminen luennoille 28 h
  - tenttiin valmistautuminen 89 h
  - tentti 3 h

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Katso ajantasainen korjattu työmäärä toteutustavoittain: Lisätiedot, kurssikuvaus. 

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pakollinen:

  Eilifsen, A., Messier, W. F. Glover, S. M. & Prawitt, D. F (2014) Auditing & Assurance services. Third international edition.

  Lisämateriaali:

  - Kansainvälisen tilintarkastajaliiton IFAC:n (International Federation of Accountants) ISA-standardit (sähköinen versio ladattavissa liiton verkkosivuilta maksutta).

  - Luennoilla jaettu tai osoitettu materiaali.

  Saatavuus

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

     Katso Lisätiedot, tarkennettu kurssikuvaus 2020.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kirjanpito. Tuloslaskennan kurssia suositellaan.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

  Kiintiö muiden Aalto-koulujen opiskelijoille 5.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Katso Lisätiedot, tarkennettu kurssikuvaus 2020.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Huom. Opiskelijat valmistautuvat luennoille etukäteen ensimmäisellä luentokerralla esitetyn ohjelman mukaisesti.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Katso Lisätiedot, tarkennettu kurssikuvaus 2020.

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Katso Lisätiedot, tarkennettu kurssikuvaus 2020.

Description

Registration and further information