Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi toimii johdatuksena markkinoinnin peruskäsitteisiin ja teorioihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkinasuuntautuneen liiketoiminnan ja johtamisen  perusperiaatteet ja käsitteet. Hän osaa soveltaa markkinoinnin käsitteitä ja malleja liiketoiminnan analysointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Laajuus: 6

Aikataulu: 02.03.2021 - 14.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Sami Kajalo

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sami Kajalo

Kurssin yhteystiedot (voimassa 01.02.2021-21.12.2112):

Sami Kajalo

etunimi.sukunimi (at) aalto. fi


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppimisteemoihin kuuluvat markkinoinnin periaatteet ja toimenpiteet keskeisillä osa-alueilla, kuten kuluttajien ja asiakkaiden tutkiminen ja ymmärtäminen; houkuttelevien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen; hinnoittelumallien suunnitteleminen; myynti- ja jakelukanavien luominen ja kehittäminen; markkinointiviestintä ja myynti; sekä markkinoinnin tuloksellisuuden mittaus ja analytiikka.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Ryhmätyöt (60 %)
  2. Lopputentti (40 %)

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin suorittaminen ja arvostelu

  Kurssin Zoom-luennoille osallistuminen, ennakkotehtävät luennoille, ryhmäkeskusteluihin osallistuminen, tietkoneohjelmien ja nettipalveluiden opettelu (tietokannat, Mendeley, Webropol, IBM SPSS Statistics  ja kurssimateriaalin lukeminen ovat osa oppimista ja kurssin suorittamista. Näiden osalta riittää että teet parhaasi eikä näiden osioiden suorittamista aktiivisesti valvota eivätkä ne vaikuta kurssin arvosteluun.

  Kononavirustilanteen vuoksi kurssista ei järjestetä tenttejä. Ainoa tapa suorittaa kurssi on kirjoittaa loppuessee 9.4.2021 klo 16:00 mennessä. Kurssin loppuessee määrittää kurssin arvosanan. Kurssin arvosanaa ei voi parantaa eikä kurssia voi suorittaa muulla tavoin kuin loppuesseellä.


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  6 opintopistettä on 160 tuntia:

  1. Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) (30 h)
  2. Ryhmätyöt (48 h)
  3. Omatoiminen kurssimateriaaliin tutustuminen ja kuulusteluun valmistautuminen (79 h)
  4. Kuulustelu (3 h)

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  1. Kontaktiopetus (luennot) (24 h)
  2. Ennakkotehtävät luentoja varten, Internet-palveuiden (esim. Mendeley ja Webropol) ja IBM SPSS Statistics ohjelman asennus ja opettelu  (56 h)
  3. Omatoiminen kurssimateriaaliin tutustuminen ja loppuesseen kirjoittaminen (80 h)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentokalvot ja muu opettajan osoittama materiaali, esimerkiksi artikkelit. Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Artikkelit kurssin nettisivustolla.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin 23A010 sekä 23A00210 Introduction to Marketing

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoittautuminen WebOodin kautta

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin suorittaminen ja arvostelu

  Kurssin Zoom-luennoille osallistuminen, ennakkotehtävät luennoille, ryhmäkeskusteluihin osallistuminen, tietkoneohjelmien ja nettipalveluiden opettelu (tietokannat, Mendeley, Webropol, IBM SPSS Statistics  ja kurssimateriaalin lukeminen ovat osa oppimista ja kurssin suorittamista. Näiden osalta riittää että teet parhaasi eikä näiden osioiden suorittamista aktiivisesti valvota eivätkä ne vaikuta kurssin arvosteluun.

  Kononavirustilanteen vuoksi kurssista ei järjestetä tenttejä. Ainoa tapa suorittaa kurssi on kirjoittaa loppuessee 9.4.2021 klo 16:00 mennessä. Kurssin loppuessee määrittää kurssin arvosanan. Kurssin arvosanaa ei voi parantaa eikä kurssia voi suorittaa muulla tavoin kuin loppuesseellä.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Harjoitustöistä on saatava hyväksytty arvosana ennen tenttiin osallistumista.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin suorittaminen ja arvostelu

  Kurssin Zoom-luennoille osallistuminen, ennakkotehtävät luennoille, ryhmäkeskusteluihin osallistuminen, tietkoneohjelmien ja nettipalveluiden opettelu (tietokannat, Mendeley, Webropol, IBM SPSS Statistics  ja kurssimateriaalin lukeminen ovat osa oppimista ja kurssin suorittamista. Näiden osalta riittää että teet parhaasi eikä näiden osioiden suorittamista aktiivisesti valvota eivätkä ne vaikuta kurssin arvosteluun.

  Kononavirustilanteen vuoksi kurssista ei järjestetä tenttejä. Ainoa tapa suorittaa kurssi on kirjoittaa loppuessee 9.4.2021 klo 16:00 mennessä. Kurssin loppuessee määrittää kurssin arvosanan. Kurssin arvosanaa ei voi parantaa eikä kurssia voi suorittaa muulla tavoin kuin loppuesseellä.

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Aikataulu kurssin nettisivulla.