Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija ymmärtää kaupan alan yritysten keskeisimmät strategiset valinnat, liiketoimintamallit ja -konseptit, sekä asiakaslähtöisen arvontuotannon. Opiskelija tunnistaa kaupan alan keskeiset johtamisvaatimukset ja osaamistarpeet. Opiskelija osaa suunnitella kaupan liiketoimintamallin ja -konseptin pohjalta markkinointistrategian ja valita sen mukaiset kilpailukeinot.

Laajuus: 6

Aikataulu: 08.09.2020 - 07.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Arto Lindblom

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Arto Lindblom

Kurssin yhteystiedot (voimassa 17.08.2020-21.12.2112):

Kurssin vastuuopettaja: prof. Arto Lindblom (arto.lindblom@aalto.fi)


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kaupan toiminta- ja kilpailuympäristön muutokset. Kaupan alan yrityksen strategisen johtamisen ja markkinoinnin keskeiset piirteet. Kaupan strategiset valinnat. Kaupan liiketoimintamallit, konseptit ja arvontuotanto. Kaupan alan yrityksen kilpailukeinot ja kilpailuetu. Kaupan ohjausjärjestelmien pääpiirteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot
  2. Pakollinen harjoitus (40 %)
  3. Esseet (20 %)
  4. Tentti (40%) viimeisellä luentokerralla.

   Syksy 2020:

  1. Luennot
  2. Harjoitustyöt (60%)
  3. Esseet (40%)

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää, että opiskelija tekee yksilötyönä ja itseohjautuvasti seuraavat harjoitustyöt ja esseet:


  - Harjoitustyö I (Tulevaisuuden vähittäiskauppakonsepti)

  - Harjoitustyö II (Liiketoimintamallikuvaus)

  - Akateemiset esseet (2 kpl)


  Huom. kurssiin ei kuulu syksystä 2020 kirjallista kuulustelua. 


  Harjoitustöitä ja esseitä koskeva ohjeistus löytyy kurssin luentokalvosarjasta. Harjoitustyöt pohjaavat verkkoluentoihin ja niitä tukevaan kirjallisuuteen. Harjoitustöiden palautusaikataulu on seuraava: 


  - Harjoitustyön I palautus 11.10.2020 mennessä 

  - Harjoitustyön II palautus 18.10.2020 mennessä 

  - Esseiden palautus (2 kpl) 25.10.2020 mennessä


  Kurssin loppuarvosana muodostuu harjoitustöistä (60 %) ja esseistä (40 %). Kurssin arvostelu: 1-5.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  6 op, 160 tuntia: 
  1. Luennot
  2. Pakolliset harjoitukset ja itseopiskelu
  3. Tentti viimeisellä luentokerralla

   Syksy 2020:

  1. Verkkoluennot
  2. Itsenäisesti tehtävät harjoitustyöt ja esseet

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi toteutetaan syksystä 2020 poikkeusjärjestelyin verkkoluentoihin ja itseopiskeluun perustuen. 

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Artikkelikokoelma luennoitsijan ohjeiden mukaisesti.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssit 23E25050 Strategic Retail Marketing sekä 25C420 Kaupan markkinointi.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

  HUOM: Mainitse oma priorisointi-ryhmä ilmoittautumisen yhteydessä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi koostuu useammasta lyhyestä verkkoluennosta, jotka opiskelija voi katsoa parhaaksi katsomanaan ajankohtana syksyn I periodin aikana. Verkkoluentojen pohjana olevat kalvot ovat myös erikseen ladattavissa kurssin kotisivuilta.  Verkkoluentoja tukeva kirjallisuus on kuvattu luentokalvosarjalla.  

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu 50 opiskelijaan. Opiskelijat hyväksytään kurssille tarvittaessa seuraavassa priorisointi-järjestyksessä: (1) Markkinoinnin maisterikoulutusohjelman opiskelijat, (2) Aalto-yliopiston opiskelijat, jotka suorittavat sivuopintokokonaisuuden Minor in Strategic Marketing ja (3) muut opiskelijat.

  Ensisijaisessa asemassa ovat myös opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet kurssin (tai olivat ilmoittautuneet kurssille) aikaisemmin.

  HUOM: Kirjoita oma priorisointi-ryhmä kurssi-ilmoittautumisen lisätieto-kenttään!

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi koostuu useammasta lyhyestä verkkoluennosta, jotka opiskelija voi katsoa parhaaksi katsomanaan ajankohtana syksyn I periodin aikana. Verkkoluentojen pohjana olevat kalvot ovat myös erikseen ladattavissa kurssin kotisivuilta.  Verkkoluentoja tukeva kirjallisuus on kuvattu luentokalvosarjalla.  

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Harjoitustöiden palautusaikataulu on seuraava: 

   

  - Harjoitustyön I palautus 11.10.2020 mennessä 

  - Harjoitustyön II palautus 18.10.2020 mennessä 

  - Esseiden palautus (2 kpl) 25.10.2020 mennessä