Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suorittaneet hallitsevat taloustieteen perusteet ja osaavat soveltaa taloustieteellistä ajattelua yhteiskunnallisten ilmiöiden hahmottamisessa sekä käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 07.09.2020 - 23.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Matti Sarvimäki

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Matti Sarvimäki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi tarjoaa johdatuksen taloustieteelliseen ajatteluun ja auttaa muodostamaan kokonaiskuvan talouden toiminnasta. Kurssilla analysoimme yksittäisen ihmisen valintoja, strategista kanssakäymistä, yritysten ja markkinoiden toimintaa, talouspolitiikan vaihtoehtoja ja vaikutuksia sekä suhdannevaihtuluiden, inflaation ja taloudellisen kasvun syitä ja seurauksia.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1.    Luennot 36h
  2.    Harjoitukset 10h (15% arvostelusta)
  3.    Tentti (85% arvostelusta), joka perustuu luentoihin ja luennoilla jaettavaan materiaaliin sekä mainittuun kirjallisuuteen.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 36h ja luentoihin valmistautuminen 24h
  Harjoitukset 10h ja harjoituksiin valmistautuminen 30h
  Tentti 3h ja tenttiin valmistautuminen 57h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennoilla jaettava materiaali.
  CORE: The Economy (luvut 1, 3-10 ja 12-16); e-versio luettavisa osoitteessa core-econ.org/the-economy.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua