Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tutustuttaa opiskelijat taloustieteessä käytettäviin matemaattisiin menetelmiin ja niiden sovelluksiin erityisesti mikroteoreettisissa malleissa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 07.09.2020 - 16.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Michele Crescenzi

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Michele Crescenzi

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käsitellään mm. seuraavia asioita:
  - Lineaarialgebra
  - Useamman muuttujan funktiot
  - Rajoitettu ja rajoittamaton optimointi
  - Kuluttajan ja yrityksen teoria
  - Komparatiivinen statiikka
  - Dynaamisten mallien alkeet

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot 40h
  2. Harjoitukset 20h (20 % arvostelusta)
  3. Kaksi osakoetta (yhteensä 80 % arvostelusta) tai lopputentti (80 % arvostelusta)

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Luennot 40 h
  - Harjoitukset 20 h
  - Tentit 3 h
  - Itsenäinen työskentely 97 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Simon, Carl P. and Blume, Lawrence  Mathematics for Economists  (1994), pakollinen

  Saatavuus

  Muu luennoilla jaettu materiaali.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Taloustieteen perusteet (31A00110), liiketoimintaosaamisen perusteiden pakolliset menetelmäkurssit