Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Seminaarin tavoitteena on oppia laatimaan tutkimussuunnitelma, esittämään tutkimustuloksia selkeästi sekä suullisesti että kirjallisesti, ja oppia antamaan kriittistä ja rakentavaa palautetta toisten tutkimuksesta.

Laajuus: 2

Aikataulu: 14.01.2021 - 08.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pauli Murto, Miri Stryjan

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pauli Murto, Miri Stryjan

Kurssin yhteystiedot (voimassa 21.12.2020-21.12.2112):

Kurssin opettajat:

Pauli Murto (pauli.murto (at) aalto.fi)

Miri styjan (miri.stryjan (at) aalto.fi)

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Seminaari koostuu tutkimussuunnitelman laadinnasta ja sen suullisesta esittämisestä, tutkielman suullisesta esityksestä, opponoinnista, ja muiden opiskelijoiden töiden kommentoinnista.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Seminaarin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista:

  1) Avausluennolle 14.1.2021 (zoom-linkki seminaarin pääsivulla)

  2) Aihe-esittelytilaisuuksiin (ks. päivämäärät sivulta 'Time schedule')
  - Oman aiheen esittely
  - Tarkammat ohjeet sivulla 'Research plan presentation'

  3) Työn esittelytilaisuuksiin (ks. päivämäärät sivulta 'Time schedule')
  - Oman tutkelman esittäminen ja toisen opiskelijan työn opponointi
  - Tarkemmat ohjeet sivulla 'Final draft presentation'

  Lisäksi seminaariin kuuluu:
  Tiedonhaun opastus (ajankohta ja zoom-linkki seminaarin pääsivulla)
  - Jokaiselle opiskelijalle nimetään ulkopuolinen ohjaaja, jonka kanssa opiskelija sopii seminaarin aikana kaksi tapaamista: 1) keskustelu aiheen valinnasta ja tarkennuksesta ennen aihe-esittelyä, 2) keskustelu kesken-eräisestä työstä ennen työn esittelyä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  50% seminaariesitys
  25% opponointi
  25% aktiivisuus seminaarissa

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Seminaarikokoontumiset 24h
  Seminaareihin valmistautuminen 30 h

PERUSTIETOJA

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Mikrotaloustiede 31C00100 ja Makrotaloustiede 31C00200.

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Ks. sivu 'Time schedule'