Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla annetaan perustiedot yritysjuridiikan merkityksestä yritykselle sekä juridisen osaamisen hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Kurssi antaa valmiudet liiketaloudellisten toimenpiteiden saattamiseen juridisesti pitävään muotoon.

Laajuus: 6

Aikataulu: 02.03.2021 - 15.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kalle Kyläkallio

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kalle Kyläkallio

Kurssin yhteystiedot (voimassa 11.02.2021-21.12.2112):

Kurssin opettaja: kalle.kylakallio@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla perehdytään oikeusnormeihin osana yrityksen toimintaympäristöä, selvitetään lainsäädännön merkitystä yrityksen toiminnan järjestämisessä sekä tutustutaan keskeisimpään liike-elämää sääntelevään normistoon.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot 24 h.

  2. Tentti (100%).

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tentti
  15.4.2021     normaalitenttiaika on klo 13-15
  (Lisäaikaan oikeutetuilla klo 13-16 (yksi tunti lisää))

  Tentti 24.5.2021     normaalitenttiaika on klo 16-18 (Lisäaikaan oikeutetuilla klo 16-19 (yksi tunti lisää))


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Luennot 24 h

  - Tentti (100%) 3 h

  - Itseopiskelu 133 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Hoppu, Esko - Hoppu, Kari. Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 2016. Jos kirjasta ilmestyy uusi painos ennen kurssin alkua, korvaa se edellä mainitun teoksen. Kurssin alussa ilmoitetaan tarkemmin tenttiin tulevat kirjan luvut.

  Saatavuus

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kevään 2021 kurssilla kurssikirjasta käytetään vuoden 2020 painosta:

  Hoppu, Esko –
  Hoppu, Kari – Hoppu, Katja. Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet,
  2020.


Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

 • Koskee tätä kurssikertaa:


LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tenteissä ei saa käyttää lakikirjoja.

 • Koskee tätä kurssikertaa: