Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Yritysjuridiikan KTM-tutkielmaseminaarin tarkoituksena on saada valmiudet itsenäiseen tieteelliseen tutkimukseen ja kirjoittamiseen sekä erilaisten juridisten asiakirjojen (muistioiden, raporttien, sopimusten ym.) laatimiseen.

Seminaarissa pyritään keskustelun sekä vetäjän ja osanottajien kommenttien avulla antamaan näkökulmia ja apua gradun kirjoittamiseen.

Laajuus: 6

Aikataulu: 17.09.2020 - 20.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Petri Kuoppamäki, Tomi Viitala

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Petri Kuoppamäki, Tomi Viitala

Kurssin yhteystiedot (voimassa 25.08.2020-21.12.2112):Vero-oikeuden seminaariryhmä: tomi.viitala@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Yritysjuridiikassa on kaksi eri seminaariryhmää: Yksityisoikeuden seminaariryhmä, jossa gradun voi tehdä jostakin yksityisoikeuden aiheesta, sekä Vero-oikeuden seminaariryhmä, jossa gradun voi tehdä jostain vero-oikeuden teemasta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Aktiivinen osallistuminen seminaariin kahden (yleensä peräkkäisen) lukukauden ajan, oikeustieteen metodologian perusteisiin perehtyminen erikseen sovittavalla tavalla, gradututkielman kirjoittaminen sekä kypsyysnäytteen kirjoittaminen. Ensimmäisen lukukauden aikana osanottajat esittävät seminaarissa tutkimussuunnitelmansa. Toisella lukukaudella esitellään valmis tai lähes valmis gradututkielma tai jokin valmiiksi kirjoitettu jakso siitä. Esitys sisältää myös tutkimuksen teoreettisten ja empiiristen tulosten esittelyä. Tässä vaiheessa työn valmistumisaste on yleensä noin 80 %, ja lopullinen versio jätetään tarkastettavaksi seuraavan lukukauden loppuun mennessä. Jos hyväksytty gradu saadaan valmiiksi tätä nopeammin, niin velvollisuus osallistua seminaariin lyhenee vastaavasti. Tehokkaalla työskentelyllä ja ajankäytöllisellä panostuksella gradu on mahdollista saada valmiiksi 3-6 kuukaudessa. Lisäohjeita seminaarin organisoinnista, seminaarityöskentelystä ja gradun jättämisestä tarkastukseen on seminaarin MyCourses-sivulla.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Seminaarikokoontumiset 28 h

  - Esitysten valmistelu 68 h

  - Gradututkielman kirjoittaminen 700 h

PERUSTIETOJA

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kandidaatin tutkinto tulee olla suoritettuna ennen gradun aloittamista.