Topic outline

 • Tervetuloa yritysjuridiikan  KTM-tutkielmaseminaariin!

   

  1. KÄYTÄNNÖN INFORMAATIOTA

  Syksyn 2020 seminaari alkaa yksityisoikeuden puolella torstaina  17.9. klo 16.15. Vero-oikeuden seminaarista on ilmoitettu erikseen. 

  Yksityisoikeuden seminaarin ohjelma ja osanottajien esitykset ilmoitetaan sivuilla Osanottajat ja esitykset ja Aikataulu.

  Seminaari jatkuu normaalisti kevätlukukaudellla. Ohjelma sekä osanottajalista on nähtävissä myöhemmin sivuilla Osanottajat ja esitykset sekä Aikataulu sen jälkeen kun seminaari on aikataulutettu seminarian osallistujien kanssa.

   

  SEMINAARIN OSANOTTAJAT OSALLISTUVAT VAIN OMAN RYHMÄN (VERO- TAI YKSITYISOIKEUS) ALOITUS- JA MUIHIN TAPAAMISIIN, ELLEI TOISIN ILMOITETA. TAPAAMISIIN OSALLISTUMISESTA TIEDOTETAAN MM. NÄILLÄ KOTISIVUILLA, SEMINAARITILAISUUKSISSA JA MAHDOLLISESTI SÄHKÖPOSTILLA.

  Seminaari pidetään joka viikko, ellei toisin erikseen ilmoiteta. 

  SEMINAARIN VETÄJÄT OVAT PROF. TOMI VIITALA (VERO-OIKEUS) JA PROF. PETRI KUOPPAMÄKI (YKSITYISOIKEUS) 

  Yksityiskohtaisempaa tietoa seminaarista on sivuilla "Yleistä tietoa seminaarista" sekä "Ohjeet seminaariin osallistuville". 

  2. SEMINAARIN IDEA JA TARKOITUS

  Seminaari tukee gradun kirjoittamista, joten seminaariin kannattaa osallistua siinä vaiheessa, kun gradun aloittaminen on ajankohtainen. Seminaarissa esitetään kaksi alustusta, joista ensimmäin on gradun tutkimussuunnitelma ja jälkimmäinen suhteellisen valmiin työn, sen jakson tai tutkimustulosten esittely.

  Graduaihe voi olla kanditutkielman aihealueelta. Jos haluaa tehdä gradun muusta aiheesta, sitä voi ehdottaa tai aihe valitaan ohjaajan kanssa yhdessä.

  Gradun tarkastus ja tarkastuksen aikataulu

  Opiskelijan ohjeet gradun palautukseen löytyvät Intosta: https://into.aalto.fi/display/fiyrijuri/Tutkielman+tekeminen+ja+palautus 1.8.2018 alkaen opiskelija ei enää tilaa painettua gradua Oppimiskeskukselle.

  Kypsyysnäytteen tarkastus

  Ohjaaja tarkastaa kypsyysnäytteen sisällön sen jälkeen, kun kielentarkastaja on hyväksynyt sen kielen osalta.

  Alkuperäisyysraportin lukeminen

  Gradun arviointivaiheessa tarkastetaan  myös Turnitin-alkuperäisyysraportti. Kun opiskelija palauttaa gradun, Turnitin vertailee kirjoitettua tekstiä vertailutietokantoihin

  Gradun mahdollisia aiheita eri aihealueilta sisältävä tiedosto on sivulla "Muu materiaali". Aiheet ovat vanhoja, ja ne ovat lähinnä esimerkkejä mahdollisista kysymyksenasettelun tavoista. Listassa olevat aheet ovat kuitenkin enemmäkseen vapaita, joten näitä silmäilemällä voi aloittaa aiheen kartoituksen


  3. SEMINAARI VANHAN (2005) JA UUDEN (2013) TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN

  Vanhan tutkintosäännön mukaan opiskelevien seminaarisuoritusta ei arvioida erikseen. Sitä vastoin uudessa tutkintosäännössä seminaari on erikseen arvioitava 6 op:n suoritus. Arvioinnissa voidaan käyttää seminaarin arviontitaulukkoa (sivulla Yleistä tietoa seminaarista) tai erillistä "rubriikkia" (Business presentation rubric; sivulla Muu materiaali).  

  Sivulla Muu materiaali on (kaikille aineille yhteinen) graduarvostelussa käytettävä uusi taulukko. Sivulla on myös 6 op:n seminaarin arviontia varten käytettävissä oleva taulukko ja yleinen liiketaloustieteellisen tekstin arvioinnin taulukko.


  KIRJOITUSOPPAITA


  •Ari Hirvosen teos Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan -> nettiosoite https://issuu.com/arihirvonen/docs/mitk___metodit_paino


  •Pekka Timosen teos Johdatus lainopin metodiin ja lainopilliseen kirjoittamiseen -> nettiosoite: http://www.helsinki.fi/oik/tdk/tutkopas.html


  •Joensuun yliopiston opettajien teos: Ohjeita oikeustieteiden kirjallisten töiden laadintaan http://www.uef.fi/documents/300201/565067/Oikeustieteiden_kirjoitusohje_2015-2016.pdf/d9add2dc-f460-427b-ab76-24c7744a6745


  •Tampereen yliopiston oikeustieteen laitoksen sivuilta on saatavilla Jukka Viljasen laatima teos: Oikeudellisten tutkimusten kirjoitusopas -> ks. www.uta.fi/laitokset/oikeus/suomi/opiskelu.htm