Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää työn, yhteisön ja viestinnän yhteenkietoutuneisuuden ja viestinnän vaikutuksen työyhteisön toimintaan. Tiedollisena tavoitteena on myös, että opiskelija ymmärtää johtamisen ja viestinnän yhteyden ja tuntee ne työyhteisöjen johtamisen periaatteet, jotka perustuvat sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoihin. Kurssin jälkeen opiskelija osaa analysoida vuorovaikutusta ryhmässä, on parantanut omia ryhmäviestintätaitojaan ja oppinut käytännön projektitutkimuksellisen työskentelyn kautta analysoimaan viestintää toimivan työyhteisön peruspilarina.

Laajuus: 6

Aikataulu: 21.04.2021 - 26.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pekka Pälli

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pekka Pälli

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käsitellään työtä, ihmisiä ja työyhteisöjä muuttuvassa ympäristössä. Viestintää ja sen merkityksiä tarkastellaan osana nykyaikaisen työyhteisön johtamisen prosesseja. Lisäksi paneudutaan viestinnällisiin keinoihin ja välineisiin, joita työyhteisön toiminta vaatii. Osana kurssia opiskelijat perehtyvät tarkemmin jonkin työyhteisön sisäiseen viestintään.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  20% aktiivinen osallistuminen
  40% itsenäiset tehtävät
  40% ryhmäprojekti

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 18 h
  Itsenäiset tehtävät 56h
  Ryhmäprojekti 86h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Syllabuksessa osoitettu kirjallisuus

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin 77C00400 Työyhteisöviestintä

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information