Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää kilpailuoikeuden ja digitaalisten markkinoiden rajapintaan liittyvät ajankohtaiset kysymykset, soveltamistilanteet ja haasteet ja myös ymmärtää, miten kilpailuoikeutta voidaan aktiivisesti hyödyntää näissä tilanteissa. Kyseessä on jatkokurssi opintojaksolle Kilpailuoikeus I.

Laajuus: 6

Aikataulu: 02.03.2021 - 13.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Petri Kuoppamäki

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Petri Kuoppamäki

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käydään läpi kilpailuoikeuden ja digitaalisten markkinoiden rajapintaan liittyviä kysymyksiä. Kurssilla käsitellään esimerkiksi algoritmeihin ja digitaalisiin palvelualustoihin liittyviä oikeustapauksia, samoin kuin muita teemoja, jotka liittyvät korkean teknologian aloihin ja digitaaliseen murrokseen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kevät 2021

  1. Luennot 21 h ja tunnilla purettava ryhmätyö.

  2. Luentoihin ja kurssilla ilmoitettuun kirjallisuuteen perustuva essee (100 %).

  Kevät 2022

  1. Luennot 21 h ja tunnilla purettava ryhmätyö.

  2. Luentoihin ja kurssilla ilmoitettuun kirjallisuuteen perustuva kirjallinen tentti (100 %).

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Luennot 21 h

  - Ryhmätyö 5 h

  - Itseopiskelu 131 h

  - Kirjallinen tentti 3 h (keväällä 2021 tentti korvattu esseellä)

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin kotisivulla ilmoitettavat artikkelit ja muu materiaali.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tämä kurssi korvaa kurssin 32E31100 Kilpailuoikeus, uusi talous ja IPR-oikeudet.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Suositellaan kurssin 32E15100 Kilpailuoikeus I suorittamista ennen tätä kurssia.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja