Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelijalla on kurssin käytyään yleisnäkemys arkkitehtuurista taiteen ja tekniikan lajina, taiteellisesta ja arkkitehtonisesta ilmaisusta sekä arkkitehdin työstä ja ammattitaidon aineksista.

Laajuus: 6

Aikataulu: 01.03.2021 - 14.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jenni Reuter, Jenni Reuter, Tuomas Siitonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jenni Reuter, Jenni Reuter, Tuomas Siitonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla tutustutaan niihin rakennustaiteellisiin elementteihin, joista arkkitehtuuri syntyy. Kurssilla käydään myös läpi arkkitehtuurin esittämisen perusasioita, kuten piirtämistä ja pienoismallien rakentamista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja ohjattuja harjoitustehtäviä; osallistuminen viikkoharjoituksiin, seminaareihin sekä väli- että loppukritiikkeihin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  56 h ohjattua työskentelyä, 106 h itsenäistä työskentelyä

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tehtävänkohtaiset tehtävänannot

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ARK-A1508, A-60.1108, ARK-A1501, MUO-C5003 Tilasuunnittelu I B

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ARK-C0009, ARK-C0001 tai ARK-A1507

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt