Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson jälkeen opiskelija on perehtynyt aitojen materiaalien käsittelyn kautta voimien vaikutuksiin arkkitehtuurissa ja rakenteiden toiminnan pääperiaatteisiin sekä niiden arkkitehtonisiin ominaisuuksiin.

Laajuus: 4

Aikataulu: 26.10.2020 - 11.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Elina Koivisto, Elina Koivisto, Ville Kokkonen, Kimmo Lintula, Kimmo Lintula, Niko Sirola, Niko Sirola, Mikko Summanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Elina Koivisto, Elina Koivisto, Ville Kokkonen, Kimmo Lintula, Kimmo Lintula, Niko Sirola, Niko Sirola, Mikko Summanen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 02.10.2020-21.12.2112):

Paikka: Kts. kurssin etusivu Mycourses

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Johdanto seuraaviin teemoihin: Luonnonvoimien vaikutukset arkkitehtuuriin. Kantavat rakenteet ja liitokset. Materiaalivalintojen perusteet. Kestävä rakentaminen. 

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kts. kurssin etusivu Mycourses

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssiarvosana määräytyy harjoitustöiden arvostelun mukaan. Harjoitustöistä saa arvosanan sekä suullisen palautteen palautetilaisuudessa. Harjoitustyöt ja kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssiarvosana määräytyy harjoitustöiden arvostelun mukaan. Harjoitustöistä saa arvosanan sekä suullisen palautteen palautetilaisuudessa. Harjoitustyöt ja kurssi arvioidaan asteikolla 1-5.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktiopetuksessa.

   

  Maisema-arkkitehtiopiskelijoille pakollista 2op = Tehtävä 2

  Arkkitehtiopiskelijoille pakollista 4op = Luennot + Teht 1a + Teht 2

  Sisustusarkkitehtiopiskelijoille pakollista 5op = Luennot + Teht 1b + Teht 2

  Maisema-arkkitehtiopiskelijat voivat tehdä kurssin halutessaan myös 4op laajuisena.

   

  Luennot 12h + reflektio 15h = 1op

  Tehtävä 1a = 27h = 18h kontaktiopetus, 9h itsenäinen työ = 1op

  Tehtävä 1b = 54h = 24h kontaktiopetus, 30h itsenäinen työ = 2op

  Tehtävä 2 = 54h = 24h kontaktiopetus, 30h itsenäinen työ = 2op

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kts. kurssin etusivu Mycourses

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Materiaali annetaan kurssin aikana

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Oppimateriaali jaetaan luennoilla ja Mycoursesin kautta.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  A-9.1112 syksyn osuus; ARK-A3500; MUO-C5000 Kalustesuunnittelu I A

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pajakurssin on oltava käytynä.

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Syksyllä 2020 resurssit eivät salli ark-laitoksen ulkopuolisia opiskelijoita.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Harjoitustyöt vain arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoille. Resurssien salliessa avoinna myös ENG-opiskelijoille.

  Kurssin arviointiasteikko lukuvuonna 2020-21 muutettu varadekaani Rasmus Vuoren päätöksellä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Syksyllä 2020 resurssit eivät salli ark-laitoksen ulkopuolisia opiskelijoita.

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kts. kurssin etusivu Mycourses