Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson jälkeen opiskelija on perehtynyt materiaalien ja rakenteiden teknisiin sekä arkkitehtonisiin ominaisuuksiin. Opiskelija hallitsee rakennusten runkoratkaisujen pääperiaatteet sekä toteutussuunnittelun perusteet.

Laajuus: 7

Aikataulu: 09.09.2020 - 23.10.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Elina Koivisto, Elina Koivisto, Kimmo Lintula, Kimmo Lintula, Niko Sirola, Niko Sirola, Mikko Summanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Elina Koivisto, Elina Koivisto, Kimmo Lintula, Kimmo Lintula, Niko Sirola, Niko Sirola, Mikko Summanen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 05.08.2020-21.12.2112):


Elina Koivisto, elina.2.koivisto@aalto.fi

Huom! Huomioi kakkonen sähköpostiosoitteessa.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Puu-, lasi- ja metallirakenteet arkkitehtuurissa: materiaalivalintojen perusteet, kestävä rakentaminen. Arkkitehdin työrutiinit.

 • Koskee tätä kurssikertaa:


  Syksyllä 2020 kurssin harjoitustyönä on pieni puurakenteinen vapaa-ajan rakennus parityönä tehtynä. Harjoitustyön välityksellä harjoitellaan taiteellisen ilmaisun ja rakentamisen teknisten vaatimusten yhdistämistä, puun käyttöä rakentamisessa (puurunko), rakennuksen suojaamista luonnonvoimilta (ulkovaippa) ja arkkitehdin työrutiineja (ohjelmistojen käyttö, ajanhallinta, piirustusmerkinnät).

  Tehtävänanto 7.9.2020. Paikka vahvistuu. Kts. Mycourses.

  Kurssiin kuuluu luentosarja ja siihen perustuva kotitentti.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssiarvosana määräytyy harjoitustöiden arvostelun mukaan. Harjoitustöistä saa arvosanan sekä suullisen palautteen palautetilaisuudessa. Harjoitustyöt ja kurssi arvioidaan asteikolla 1-5. Kirjallinen tehtävä arvostellaan asteikolla hyv/hyl.

 • Koskee tätä kurssikertaa:


  Tarkemmat arviointiperusteet julkistetaan tehtävänannon yhteydessä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktiopetuksessa.  Luennot 12h + reflektio 15h

  Kirjallinen tehtävä 27h

  Harjoitustyö 135h

  • 45h kontaktiopetus

  • 90h itsenäinen työ

 • Koskee tätä kurssikertaa:PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Materiaali annetaan kurssin aikana

 • Koskee tätä kurssikertaa:


  Seuraa Mycourses-tilaa kurssin aikana.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  ARK-C0007: Perusteet: Aine 2 + ARK-A3504: Arkkitehdin rakennusfysiikka;

  A-9.1115 kevään harjoitustyö; ARK-A3502

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Perusteet: Voima

  Perusteet: Aine 1

  Basics: Digital Storytelling

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi

   

  Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

  Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

   

  Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

  Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:


  Parityö. Tarvitset tietokonetta.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Harjoitustyöt vain arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoille.

 • Koskee tätä kurssikertaa:


  Parityö. Tarvitset tietokonetta.

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:


  Tehtävänanto 7.9.

  Tarkempi aikataulu julkaistaan tehtävänannon yhteydessä ja Mycoursesissa.