Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opiskelija oppii tunnistamaan Suomen rakennustyyppejä, rakentamistapoja ja tyylejä sekä yksittäisten suunnittelijoiden työtä. Hän tutustuu rakennusten säilymisen ja uudelleenkäytön problematiikkaan sekä oppii tekemään huomioita rakennetusta ympäristöstä muutosprosesseineen.

Laajuus: 3

Aikataulu: 08.09.2020 - 17.11.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Panu Savolainen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Panu Savolainen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 11.08.2020-21.12.2112):

panu.savolaainen@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Suomen arkkitehtuuri- ja asemakaavahistorian päävaiheet kansanrakentamisesta 1800-luvun loppuun kansainvälisine yhteyksineen, niihin liittyviä syy- ja seuraussuhteita ja suunnittelijan roolin muutoksia. Alan tärkeimmät tietolähteet tulevat tutuksi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Läsnäolo luennoilla ja kohdevierailuilla. Kotitentti, joka perustuu luentoihin, kohdekäynteihin ja annettuun kirjallisuusluetteloon.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssiarvosana määräytyy 100% kotitentin arvosanan perusteella.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja kohdevierailut 24 h (30 %).

  Omaksutun tiedon reflektointi 16 h (20 %).

  Kotitentti 41 h (50 %).

  Yhteensä 81 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Katso kurssin kotisivu MyCoursesissa.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa puolet opintojakson A-27.1200 luento-osuudesta.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt