Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Julkisten rakennusten suunnittelun keskeisten perusteiden omaksuminen perehtymällä julkisen rakennuksen suunnitteluprosessiin harjoitustyön kautta. Kurssilla saavutetaan perustaidot julkisen rakennuksen toiminnallisesta sekä arkkitehtonisesta suunnittelusta.

Laajuus: 5

Aikataulu: 12.01.2021 - 15.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Esa Ruskeepää, Pirjo Sanaksenaho

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Esa Ruskeepää, Pirjo Sanaksenaho

Kurssin yhteystiedot (voimassa 04.12.2020-21.12.2112):

Esa Ruskeepää, esa.ruskeepaa@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Harjoitustyö. Pienehkön julkisen rakentamisen suunnittelutehtävä, vaihtuva aihe. Harjoitustyökurssia edeltää erillinen 2op analyysikurssi II periodissa, jossa tutustutaan ryhmätöiden avulla suunnittelualueen, tilaohjelman sekä toiminnallisten analyysien periaatteisiin. Yksilötyössä sovelletaan luennoilla, analyysikurssilla ja kirjallisuuden kautta saatuja välineitä käytännön suunnittelutyöhön.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Hyväksyttävästi, itsenäisesti suoritettu harjoitustyö. Läsnäolovaatimus ohjatuissa harjoituksissa on 80% kerroista. Osallistuminen ryhmätöihin, välikritiikkeihin ja loppukritiikkiin on pakollista.

  Arvosteluperusteet:

  - Rakennuksen suhde ympäristöön

  - Arkkitehtoninen ilmaisu: konsepti, tilallisuus, kokemuksellisuus, julkisivut, materiaalit

  - Toiminnallisuus / mitoitus / pohjaratkaisu

  - Tekniset ratkaisut ja ekologisuus

  - Esitystapa

  - Edistyminen / prosessi

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Harjoitustyö, 7 vkoa

  Lähiopetus: katselmukset + ohjaus 12x3h = 36 h (6h/vko)

  Loppukatselmus 6 h

  Itsenäinen työ 93 h

  Itsenäisen työmäärän 93 h jakautuminen:

  Vaihe 1: Suuntaviivat ja ideointi 12 h

  Vaihe 2: Testiprojekti  20 h

  Vaihe 3: Kehitysvaihe 21 h

  Vaihe 4: Lopullinen suunnitelma 20 h

  Vaihe 5: Esityksen viimeistely ja pienoismalli 20 h

  Yhteensä 135 h

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin My Courses-sivusto

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi korvaa kurssin A-8.1203

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ensimmäisen ja toisen lukuvuoden pakolliset peruskurssit sekä Analyysikurssi syksyllä periodissa II.

   

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja