Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat rakennetun ympäristön rooliin kestävän kehityksen mahdollistajana. Kurssilla tutustutaan elinkaariajatteluun ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä opitaan tunnistamaan näiden toteutusmahdollisuudet suunnittelijan eri työnkuvien kautta. Kurssi perehdyttää alan peruslähteisiin ja opettaa arvioimaan ympäristöinformaatiota kriittisesti.  

 

Laajuus: 2

Aikataulu: 19.04.2021 - 31.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Matti Kuittinen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Matti Kuittinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi perustuu luentoihin, joiden kautta käydään läpi kolme asiakokonaisuutta:

  1. Kestävän kehityksen keskeiset määritelmät rakennetussa ympäristössä
  2. Kestävän kehityksen tasot: globaalista detaljeihin
  3. Kestävä kehitys suunnittelijan ammatissa

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tentti ja essee (Hyväksytty / hylätty)

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Yhteensä 54 h:

  • Luennot 12 h
  • Ryhmätyöt 6h
  • Yksilötyö 30h
  • Aineistotyö ja tentti 6h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan kurssilla.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ei esitietovaatimuksia.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  1 Ei köyhyyttä

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä