Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tiedostaa oman ajattelunsa ja arvomaailmansa suhteessa arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun perinteeseen ja diskurssiin.
Tuntee fokus-alueen keskeisimmät tietolähteet.

Laajuus: 3

Aikataulu: 10.09.2020 - 08.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Tommy Lindgren, Tommy Lindgren

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tommy Lindgren, Tommy Lindgren

Kurssin yhteystiedot (voimassa 14.08.2020-21.12.2112):

Tommy Lindgren
Lehtori / Kaupunkisuunnittelu. Lecturer / Urban Design
tommy.lindgren@aalto.fi / +358 50 377 1428

Yhteydenotot sähköpostitse


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  SPACE-fokusalueen tietoperusta, alan kirjallisuuden klassikot ja viimeaikainen tutkimustieto.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luentosarja käsittää luentoja, joiden kautta avataan kaupunkisuunnittelun mahdollisuuksia, työvälineitä ja ilmiöitä. Luennot jakautuvat karkeasti kahteen osa-alueeseen - 'elementteihin' ja 'ilmiöihin'. 'Elementit' luennoilla käsitellään suunnittelun osa-alueita ja riippuvuussuhteita: historiallisten, teknisten ja ideologisten muutosten vaikutuksia suunnitteluun, sekä kaupunkiympäristön muutoksen keinoja ja osatekijöitä. 'Ilmiöt' luennoissa käydään läpi tapoja käsittää ja nähdä kaupunki, joidenkin ilmiöiden tai asiantilojen kautta, olivat ne sitten kaupunkielämän vaikutuksia, sosiaalisen eriarvoisuuden ilmentymiä tai arkkitehtonisen muutoksen havainnointia.
  Tavoitteena kurssilla on luentojen ja niistä laadittavien päiväkirjojen avulla tiedostaa oman ajattelunsa ja arvomaailmansa suhteessa arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun perinteeseen ja diskurssiin, sekä tuntea fokusalueen keskeisimmät tietolähteet.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, läsnäolo ja hyväksyttävästi suoritettu harjoitustyö.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luentopäiväkirja ja essee
  Luentopäiväkirja on analyyttisen ja pohdiskelevan tekstin kirjoittamista seuratuista luennoista.
  Essee itse valitusta, luentojen aihepiirejä sivuavasta kaupunkisuunnitteluun tai kaupunkiarkkitehtuuriin liittyvästä aiheesta.

  Kurssin arviointi hyväksytty/hylätty - tekstien tulee täyttää annetut vaatimukset (laajuus, aiheen käsittely,...)

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  harjoitustyöt - luentopäiväkirjat (9kpl) + essee, yht. 3000 sanaa. Eli 10 x 300 sanaa. (kuormitus 30)
  luennot 26h (kuormitus 52)
  yht. 82h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentomateriaalit. Vaihtelee luennoitsijoiden mukaan.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa osan kurssista A-36.1154

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista