Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opinnäyteseminaarin suoritettuaan opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyönsä itsenäisesti. Opiskelija osaa määritellä tieteellisen kirjoittamisen konventiot ja käyttää niitä omassa opinnäytteessään. Hän osaa arvioida taiteellisen produktion ja tieteellisen kirjoittamisen suhdetta opinnäytetyössä. Hän osaa lukea kriittisesti sekä puolustaa omia argumenttejaan. Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja oppimistaan sekä antaa vertaispalautetta.

Laajuus: 10

Aikataulu: 09.09.2020 - 21.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Markus Joutsela, Tarja Nieminen, Penni Osipow

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Penni Osipow

Kurssin yhteystiedot (voimassa 21.08.2020-21.12.2112):

 

Vastuuopettaja

Penni Osipow, penni.osipow@aalto.fi, p. 050 5053675


Äidinkielenopettaja

Milka Toikko, milka.toikko@aalto.fi


Opintopsykologi 

Sanni Saarimäki sanni.saarimaki@aalto.fip. 050 501 8773


 

 

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tieteellisen kirjoittamisen konventiot käytännössä. Erilaiset opinnäytetyypit. Taiteellisen työskentelyn sekä tieteellisen kirjoittamisen suhde. Oman sekä toisten opinnäytetyöskentelyn arviointi. Opinnäyteseminaariin osallistuminen on osa kandidaatin opinnäytteen opintosuoritusta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

   

  Seminaariin kuuluu myös kypsyysnäytteen korvaava tekstityöpaja. 

  Jos aiot tehdä kandityösi valmiiksi syyslukukauden aikana, osallistut syksyn tekstipajaan: tiistaina 06.10.20 15:15-17:00. 

  Kevään tekstipajat ovat tiistaina 16.02.21 13:15-15:00 ja tiistaina 23.03.21 13:15-15:00. 

   

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Seminaaritapaamiset ja opinnäytteen tekemistä tukevat kirjoitustehtävät. Opinnäyteseminaariin osallistuminen on osa kandidaatin opinnäytteen opintosuoritusta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Seminaarista ei anneta erillistä arvosanaa, mutta seminaarityöskentely ja aktiivinen osallistuminen otetaan huomioon kandidaatintyön kokonaisarvioinnissa. Arvioinnissa painotetaan lopputuloksen lisäksi työprosessia ja aikataulussa pysymistä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus:

  Seminaaritapaamiset  72 h.

  Itsenäinen työskentely:

  Seminaareihin valmistautuminen ja kertaaminen 80 h

  Oman opinnäytteen kirjoittaminen 118 h

 • Koskee tätä kurssikertaa:

   

  10 opintopistettä= 270 tuntia työtä:

  seminaaritapaamiset 68 tuntia

  seminaariin valmistautuminen ja kertaaminen noin 80 tuntia

  Itsenäinen työskentely 122 tuntia

   

   

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kirjavinkkejä

  Hirsjärvi, Remes, Sajavaara: Tutki ja kirjoita

  Varto: Taiteellinen tutkimus

  Hurtig ym. (toim.): Ajattele itse!


  Linkkivinkkejä

  • kielijelppi.fi
  • Kotimaisten kielten keskus Kotus kotus.fi/ohjeet/kielitoimiston_ohjepankki
  • Kirjoittajan työkalupakki https://blogs.helsinki.fi/kirjoittajantyokalupakki/


Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodissa

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Suositukset syksyn ja kevään palautuspäiviksi

  Syksy

  • Työ jätetään arvioitavaksi 2.12.2020
  • Esityspäivä 16.12.2020
  • Työ palautetaan eAgeen 23.12.2020
  • Todistushakemus ja valmistumispäivä 31.12.2020
  • Todistus valmis aikaisintaan 31.1.2021


  Kevät 

  • Työ jätetään arvioitavaksi 31.3.2021
  • Esityspäivä 14.4.2021
  • Työ palautetaan eAgeen 21.4.2021
  • Todistushakemus ja valmistumispäivä 26.4.2021
  • Todistus valmis aikaisintaan 31.5.2021


  Lukuvuosi 2020–2021 

  Kaikki työn jättö-, esitys-, eAgeen jättö-, todistushakemus- ja todistusten valmistumispäivät sekä todistustenjakopäivät:

  • Työ jätetään arvioitavaksi 30.9.2020
  • Esityspäivä 14.10.2020
  • Työ palautetaan eAgeen 21.10.2020
  • Todistushakemus ja valmistumispäivä 26.10. 2020 
  • Todistus valmis aikaisintaan 30.11. 2020 
  • Todistustenjakotilaisuus 27.11. 2020

  ----------

  • Työ jätetään arvioitavaksi 28.10.2020
  • Esityspäivä 11.11.2020
  • Työ palautetaan eAgeen 18.11.2020
  • Todistushakemus ja valmistumispäivä 23.11.2020 
  • Todistus valmis aikaisintaan 31.12.2020
  • Todistustenjakotilaisuus xx

  ----------

  • Työ jätetään arvioitavaksi 2.12.2020
  • Esityspäivä 16.12.2020
  • Työ palautetaan eAgeen 23.12.2020
  • Todistushakemus ja valmistumispäivä 31.12.2020
  • Todistus valmis aikaisintaan 31.1.2021 
  • Todistustenjakotilaisuus xx

  ----------

  • Työ jätetään arvioitavaksi 30.12.2020 (ei suositeltava!)
  • Esityspäivä 13.1.2021
  • Työ palautetaan eAgeen 20.1.2021
  • Todistushakemus ja valmistumispäivä 25.1.2021
  • Todistus valmis aikaisintaan 26.2.2021
  • Todistustenjakotilaisuus xx

  ----------

  • Työ jätetään arvioitavaksi 27.1.2021
  • Esityspäivä 10.2.2021
  • Työ palautetaan eAgeen 17.2.2021
  • Todistushakemus ja valmistumispäivä 22.2.2021 
  • todistus valmis aikaisintaan 31.3.2021
  • Todistustenjakotilaisuus xx

  ----------

  • Työ jätetään arvioitavaksi 3.3.2021
  • Esityspäivä 17.3.2021
  • Työ palautetaan eAgeen 24.3.2021
  • Todistushakemus ja valmistumispäivä 29.3.2021
  • Todistus valmis aikaisintaan 30.4.2021 
  • Todistustenjakotilaisuus xx

  ----------

  • Työ jätetään arvioitavaksi 31.3.2021
  • Esityspäivä 14.4.2021
  • Työ palautetaan eAgeen 21.4.2021
  • Todistushakemus ja valmistumispäivä 26.4.2021
  • Todistus valmis aikaisintaan 31.5.2021
  • Todistustenjakotilaisuus xx

  ----------

  • Työ jätetään arvioitavaksi 28.4.2021
  • Esityspäivä 12.5.2021
  • Työ palautetaan eAgeen 19.5.2021
  • Todistushakemus ja valmistumispäivä 24.5.2021
  • Todistus valmis aikaisintaan 30.6.2021
  • Todistustenjakotilaisuus xxLISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi on tarkoitettu vain taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Suositukset syksyn ja kevään palautuspäiviksi

  Syksy

  • Työ jätetään arvioitavaksi 2.12.2020
  • Esityspäivä 16.12.2020
  • Työ palautetaan eAgeen 23.12.2020
  • Todistushakemus ja valmistumispäivä 31.12.2020
  • Todistus valmis aikaisintaan 31.1.2021


  Kevät 

  • Työ jätetään arvioitavaksi 31.3.2021
  • Esityspäivä 14.4.2021
  • Työ palautetaan eAgeen 21.4.2021
  • Todistushakemus ja valmistumispäivä 26.4.2021
  • Todistus valmis aikaisintaan 31.5.2021


  Lukuvuosi 2020–2021 

  Kaikki työn jättö-, esitys-, eAgeen jättö-, todistushakemus- ja todistusten valmistumispäivät sekä todistustenjakopäivät:

  • Työ jätetään arvioitavaksi 30.9.2020
  • Esityspäivä 14.10.2020
  • Työ palautetaan eAgeen 21.10.2020
  • Todistushakemus ja valmistumispäivä 26.10. 2020 
  • Todistus valmis aikaisintaan 30.11. 2020 
  • Todistustenjakotilaisuus 27.11. 2020

  ----------

  • Työ jätetään arvioitavaksi 28.10.2020
  • Esityspäivä 11.11.2020
  • Työ palautetaan eAgeen 18.11.2020
  • Todistushakemus ja valmistumispäivä 23.11.2020 
  • Todistus valmis aikaisintaan 31.12.2020
  • Todistustenjakotilaisuus xx

  ----------

  • Työ jätetään arvioitavaksi 2.12.2020
  • Esityspäivä 16.12.2020
  • Työ palautetaan eAgeen 23.12.2020
  • Todistushakemus ja valmistumispäivä 31.12.2020
  • Todistus valmis aikaisintaan 31.1.2021 
  • Todistustenjakotilaisuus xx

  ----------

  • Työ jätetään arvioitavaksi 30.12.2020 (ei suositeltava!)
  • Esityspäivä 13.1.2021
  • Työ palautetaan eAgeen 20.1.2021
  • Todistushakemus ja valmistumispäivä 25.1.2021
  • Todistus valmis aikaisintaan 26.2.2021
  • Todistustenjakotilaisuus xx

  ----------

  • Työ jätetään arvioitavaksi 27.1.2021
  • Esityspäivä 10.2.2021
  • Työ palautetaan eAgeen 17.2.2021
  • Todistushakemus ja valmistumispäivä 22.2.2021 
  • todistus valmis aikaisintaan 31.3.2021
  • Todistustenjakotilaisuus xx

  ----------

  • Työ jätetään arvioitavaksi 3.3.2021
  • Esityspäivä 17.3.2021
  • Työ palautetaan eAgeen 24.3.2021
  • Todistushakemus ja valmistumispäivä 29.3.2021
  • Todistus valmis aikaisintaan 30.4.2021 
  • Todistustenjakotilaisuus xx

  ----------

  • Työ jätetään arvioitavaksi 31.3.2021
  • Esityspäivä 14.4.2021
  • Työ palautetaan eAgeen 21.4.2021
  • Todistushakemus ja valmistumispäivä 26.4.2021
  • Todistus valmis aikaisintaan 31.5.2021
  • Todistustenjakotilaisuus xx

  ----------

  • Työ jätetään arvioitavaksi 28.4.2021
  • Esityspäivä 12.5.2021
  • Työ palautetaan eAgeen 19.5.2021
  • Todistushakemus ja valmistumispäivä 24.5.2021
  • Todistus valmis aikaisintaan 30.6.2021
  • Todistustenjakotilaisuus xxKurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

   

  Syksy 2020

  Ke 09.09.20 09:15-12:00

  https://aalto.zoom.us/j/63177716114

  Zoom-linkki aina sama. 

  Info, aikataulu, kysymykset. 
  Tehtäväksi opinnäytesuunnitelman päivittäminen. Päätetään opponenttiparit.

  Ke 16.09.20 09:15-12:00 Zoom 

  Ke 23.09.20 09:15-13:00 Zoom

  Ke 30.09.20 09:15-12:00 Zoom 

  Tekstipaja Ti 06.10.20 15:15-17:00 Zoom tai muu etäsysteemi

  Ke 07.10.20 09:15-12:00 Zoom 

  Ke 14.10.20 09:15-12:00 Zoom 

  Ke 28.10.20 09:15-12:00 Zoom Kandityön voi jättää arvioitavaksi

  Ke 04.11.20 09:15-12:00 Zoom 

  Ke 11.11.20 09:15-12:00 Zoom Esityspäivä 

  Ke 18.11.20 09:15-12:00 Zoom 

  Ke 25.11.20 09:15-12:00 Zoom

  Ke 02.12.20 09:15-12:00 Zoom Kandityön voi jättää arvioitavaksi. Esityspäivä on 16.12.2020. 

   

  Kevät

  Ke 13.01.21 09:15-12:00 R001A131b

  Ke 20.01.21 09:15-12:00 R001A131b

  Ke 27.01.21 09:15-12:00 R001A131b

  Ke 03.02.21 09:15-12:00 R001A131b

  Ke 10.02.21 09:15-12:00 R001A131b

  Tekstipaja Ti 16.02.21 13:15-15:00 R001U115a

  Ke 17.02.21 09:15-12:00 R001A131b

  Ke 03.03.21 09:15-12:00 R001A131b

  Ke 10.03.21 09:15-12:00 R001A131b

  Ke 17.03.21 09:15-12:00 R001A131b

  Tekstipaja Ti 23.03.21 13:15-15:00 R001U115a

  Ke 24.03.21 09:15-12:00 R001A131b

  Ke 31.03.21 09:15-12:00 R001A131b Palautuspäivä

  Ke 07.04.21 09:15-12:00 R001A131b

  Ke 21.04.21 09:15-12:00 R001A131b

   

Description

Registration and further information