Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
- havainnoida, arvioida ja kehittää omaa oppimistaan
- kehittää omia opiskeluvalmiuksiaan ja menetelmiään
- suunnitella ja aikatauluttaa opiskeluaan
- asettaa toteuttamiskelpoisia tavoitteita opiskelulleen
- suunnitella ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS)

Laajuus: 2

Aikataulu: 11.01.2021 - 16.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Mari Partanen, Tiina Pylkkönen, Tiina Pylkkönen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tuuli Asunmaa, Mari Partanen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 18.12.2020-21.12.2112):

Opettajat 

Mari Partanen mari.2.partanen@aalto.fi

Tuuli Asunmaa tuuli.asunmaa@aalto.fi

Opiskelija-apulainen

Eerika Jalasaho eerika.jalasaho@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin aikana käsiteltävät teemat:
  - opiskelukyky ja erilaiset haasteet oppimisessa ja opiskelussa
  - oppiminen yliopistossa ja opiskelumotivaatio
  - omien vahvuuksien ja haasteiden tunnistaminen opiskelussa ja niiden reflektointi
  - omien opintojen suunnittelu ja HOPS:in laatiminen

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetukseen osallistuminen, työskentely kurssin verkkoalustalla ja HOPS:n suunnittelu ja laatiminen.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kontaktiopetus toteutetaan etäluentona, jolle osallistuminen on pakollista

  Kurssiin kuuluu pakollisia osia ja valinnaisia tehtäviä, joita opiskelija suorittaa:

  Kaikki pakolliset tehtävät

  Vähintään kolme valinnaista tehtävää

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  2 h kontaktiopetusta

  52 h verkkotyöskentelyä

 • Koskee tätä kurssikertaa:PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppimateriaali jaetaan kurssiesitteessä.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus

  10 Eriarvoisuuden vähentäminen

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin tehtävät suoritetaan viimeistään annettuina palautuspäivinä. Tehtäviä voi suorittaa etukäteen niin nopealla tahdilla kuin itse haluaa.