Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

 • Opiskelija ymmärtää representaation merkityksen eli sen, miten kuvat tuottavat merkityksiä tietyssä kontekstissa.
 • Opiskelija kehittyy edelleen taiteellisissa tekniikoissa ja teknologioissa.
 • Opiskelija oppii käsitteellistämään ja suunnittelemaan monimutkaisempia taiteellisia töitä.
 • Opiskelija ymmärtää eri tapoja, joilla taidetta, muotoilua, mediaa ja arkkitehtuuria käytetään.

Laajuus: 3

Aikataulu: 12.01.2021 - 16.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Sini Vihma

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kaisaleena Halinen, Inka Nieminen, Marja Nurminen, Antti-Ville Reinikainen, Hanna Westerberg-Aboularoih, Sini Vihma

Kurssin yhteystiedot (voimassa 18.12.2020-21.12.2112):

Vastuuopettaja

Sini Vihma, 

sini.vihma@aalto.fi

Opettajat:

Marja Nurminen, 

marja.nurminen@aalto.fi

Inka Nieminen, 

inka.nieminen@aalto.fi

Sini Vihma, 

sini.vihma@aalto.fi

Kaisaleena Halinen, 

kaisaleena.halinen@aalto.fi

Tukihenkilöt:

Tuula Jääskeläinen, suunnittelija

tuula.jaaskelainen@aalto.fi

Maria Mastola, työpajamestari, 050-476 04 34

maria.mastola@aalto.fi

Roel Meijs, työpajamestari

roel.mejs@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Studio B:n keskeinen sisältö on lisätä opiskelijan ymmärrystä omasta toiminnastaan ja valintojensa seurauksista. Avainasemassa kurssilla on "sinä". Kurssilla painotetaan keskustelua ja vuorovaikutusta vertaisryhmässä sekä taiteen tekemistä ja ajattelua.

  Omaa taiteellista näkemystä ja käsitteellistä ajattelua syvennetään pidempikestoisissa tehtävissä. Näissä tehtävissä painotetaan tietoisuutta taiteen vuorovaikutteisuudesta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Covid 19 pandemiatilanteesta johtuen kurssi järjestetään etäopetuksena.

  Opetus tapahtuu kahdessa ryhmässä:

  Ryhmää 1 opettavat Marja Nurminen ja Inka Nieminen

  Ryhmää 2 opettavat Sini Vihma ja Kaisaleena Halinen

  Opetus järjestetään Zoomin välityksellä.

  Seuraa viestejä MyCourses sivun Announcements-osiossa sekä aalto.fi -sähköpostissasi. Ryhmien muodostamisen jälkeen pääset tutustumaan sisältöihin ja aikatauluihin oman ryhmäsi kategoriassa MyCourses-sivulla.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Havaitsemiseen ja kokemukseen perustuvat harjoitukset, jotka sisältävät kriittistä pohdintaa kummastakin. Opettajan antamat tehtävät. Näyttelykäynnit. Tehtävälähtöinen ohjattu työskentely, kritiikki- ja keskutelutilaisuudet. Harjoitustöissä vaihtelevat tekniikat (yksilö- ja ryhmätyöt).

  Arvosteluperusteet. Opiskelijan henkilökohtainen edistyminen, aktiivinen osallistuminen sekä kyky ilmaista ja hyödyntää oppimaansa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  • Opetus perustuu harjoitustöihin ja kritiikkeihin. Arviointi 
   perustuu opiskelijan aktiivisuuteen, taidolliseen ja tiedolliseen edistymiseen sekä kykyyn ilmaista oppimaansa.
  • Opintojaksojen suorittaminen edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa kurssilla ja annettujen tehtävien suorittamista opettajan antamaan määräaikaan mennessä. 
  • Sairaudesta tai muusta vakavasta syystä johtuvasta poissaolosta pyydetään 
   sähköpostitse ilmoittamaan ensisijaisesti sille opettajalle, jonka 
   tunneilta on poissa (tai jos tämä ei ole tavoitettavissa kurssin 
   vastuuopettajalle).
  • Jos olet sairaana, tee omalle ryhmällesi osoitettu tehtävä sille päivälle, ja palauta se seuraavaan tapaamiskertaan mennessä tehtävän palautuslaatikkoon. 

  Muuta:

  Opetus alkaa aamuisin 9.15. Lounasajasta päätetään yhdessä ryhmien kesken silloin kun ryhmätyöskentelee koko päivän.

  Opintojen hyväksiluku

  Taidejakso on mahdollista saada korvattua kokonaan tai osittain toisessa yliopistossa tai
  korkeakoulussa suoritetuilla opinnoilla. 

  Korvaaminen edellyttää sisällöllistä vastaavuutta ja sitä, että opinnot ovat
  saman tasoisia kuin korvattavat opinnot. Korvaamisessa kurssin tulee
  täyttää korvattavan kurssin osaamistavoitteet ja pääsääntöisesti olla
  laajuudeltaan vastaava tai laajempi kuin korvattava kurssi.

  Hae hyväksilukua sähköisellä lomakkeella: https://sharepoint.aalto.fi/sites/Workflow/Students/Lists/Credit%20transfer/NewForm.aspx

  Liitteeksi 1) mahdollisimman yksityiskohtainen selvitys muualla suoritettujen
  opintojen sisällöstä opintojen suoritusajankohtana, esim.
  opinto-oppaasta  ja 2) sähköisesti allekirjoitettu tai yliopiston/oppilaitoksen
  leimalla varustettu suoritusote/todistus.

  Lue tarkemmat ohjeet Intosta ennen hakemuksen
  lähettämistä: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=328438Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  48 h kontaktiopetusta ja 33 h itsenäistä työskentelyä

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  48 h kontaktiopetusta: 

  Päivittäisen MyCoursesissa ilmoitetun ryhmän ohjelman mukaan, sis. tehtävät, ohjeistukset, keskustelut, kritiikit.

  33 h itsenäinen työskentely: 

  Sis. online vierailut museoiden ja gallerioiden nettisivuille, sekä itsenäisen tehtävän valmistelu ja toteutus ohjeistuksen mukaan. Lisäksi mahdolliset valmistelut opetuspäivien tehtäviä varten.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Materiaalipakettien nouto

  Kurssi alkaa materiaalien noudolla Otakaari 1 X (A-siipi,kandidaattikeskus):

  Materiaalien haku 12.1. tiistaina klo 9.15 – 10. 

  Opetus alkaa klo 11 Introlla Zoomissa.

  Materiaalien haku tapahtuu yksi opiskelija kerrallaan turvavälejä noudattaen:

  - Mene portaita alas 1. kerroksesta kellariin

  - Kerää itse esille laitetut materiaalit

  - poistu sivuovesta ulos.

  Pidä huolta tavaroista.

  Kurssin päätyttyä työkalut ja materiaalit palautetaan nimellä varustettuna A-siiven aulapalveluille. Kaikki paitsi paperit, hiilet, savi ja kittikumi tulee palauttaa takaisin koululle. 


Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Taiteen nykykäytännöt: Taiteen, median, muotoilun ja arkkitehtuurin kulttuurit, Studio A ja Studio B korvaavat osittain aikaisempien tutkintovatimusten mukaisia yhteisiä taide- ja teoriaopintoja. Korvaavuudet neuvotellaan tapauskohtaisesti riippuen opiskelijan aikaisemmista taide- ja teoriaopintojen suorituksista. Opiskelijalle voidaan määrätä täydentäviä tehtäviä/kursseja.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Taiteen nykykäytännöt: Studio A

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja