Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi ymmärrät syvemmin värien, valaistuksen ja tilan keskinäisiä suhteita. Osaat analysoida ja kuvailla tarkasti tilojen värejä, valaistusta ja muita visuaalisia ominaisuuksia, ja osaat ennakoida näiden ominaisuuksien vaikutuksia tilan kokemiseen. Opit hyödyntämään värijärjestelmiä ja valaistustietoutta omassa työssäsi. Osaat suunnitella ja havainnoida tiloihin erilaisia identiteettejä, tunnelmia ja vaikutuksia värityksen ja valaistuksen keinoin.

Laajuus: 6

Aikataulu: 18.01.2021 - 10.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Sini Vihma

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Saara Pyykkö, Sini Vihma

Kurssin yhteystiedot (voimassa 14.12.2020-21.12.2112):

saara.pyykko(at)aalto.fi


Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Holistinen tilakäsitys: ihminen, aistit, liike, vuorovaikutus. Värin ja valon määrällinen ja laadullinen arviointi ja kartoitus. Valonlähteiden väriominaisuudet. Sisä- ja ulkotilojen värisuunnittelun hallinta. Värijärjestelmien käyttö suunnittelun ja dokumentoinnin apukeinona. Olemassa olevien tilojen tunnelman, atmosfäärin ja käytettävyyden arviointia värien ja valaistuksen näkökulmasta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Pandemiasta johtuen koko kurssi on etäopintoina.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Toteutus ja työmuodot: Luennot demonstraatiot ja ekskursiot. Värien, valaistuksen ja atmosfäärin kartoitus sekä värisuunnitteluharjoitukset ja seminaarityö.

  Arvosteluperusteet: Läsnäolo, aktiivisuus ja annettujen tehtävien toteutuksen laatu. Opiskelijan henkilökohtainen edistymien ja kyky ilmaista ja hyödyntää oppimaansa.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  64 tuntia luentoja ja ekskursioita, 70 tuntia itsenäistä työtä, 28 tuntia luku- ja kirjoitustehtäviä.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan kurssin alussa MyCourses-oppimisympäristössä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla jaetaan ensimmäisen ja toisen kerran välissä materiaalipaketti, jota käytettään kurssin aikana. Paketti sisältää mm. NCS-väriviuhkan ja väripapereita.

  Lisäksi tarvitaan vesivärit, pensselit ja paksua paperia. 

  Kurssilla käytettävä kirjallisuuslista jaetaan kurssilla.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Taidejaksot Taide Nyt!, Havainto ja Ajatus tai Colour and Perception tai vastaavat opinnot.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  18.1.2021-10.5.2021 maanantaisin klo 13.15-17.00 etäopintoina lukuunottamatta pääsiäismaanantaita 5.4.2021.