Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

- ymmärtää prosessiteollisuuden toimialan ja toimintaympäristön toiminnan

- hyödyntää kemiantekniikan peruslaskentamalleja

- selittää prosessitekniikan suomenkielisiä peruskäsitteitä ja kuvata yleisimpien yksikköprosessien toimintaa käyttäen myös luonnontieteellistä käsitteistöä ja teknisen prosessihallinnan periaatteita sekä tulkita prosessikaavioita

- muodostaa ja laskea prosessien aine- ja energiataseita sekä ymmärtää tuotantotaloudellisia taselaskelmia

- luokitella periaatteellisella tasolla luonnonvaroja kestävän kehityksen näkökulmasta

Laajuus: 5

Aikataulu: 10.09.2020 - 08.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Marjatta Louhi-Kultanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Marjatta Louhi-Kultanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Teollinen toimintaympäristö, raaka-aineista lopputuotteisiin, kestävä kehitys, elinkaarilaskennan perusteet, ympäristönsuojelun ohjaus, kemialliset tuotantoprosessit, erotusprosessit. Johdanto kemiantekniikan laskennan perusteisiin, aine-, energia- ja rahatase.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Quiz-kysymykset ja välikokeet/tentti. Arvosana määräytyy välikokeiden tai tentin sekä quiz-tehtävien perusteella.

   

   

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  5 op = 135 h

  Luennot 34 h, harjoitukset 24 h

  Quiz-kysymykset, muu oma opiskelu, välikokeet/tentti 77 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennoilla ja laskuharjoituksissa ilmoitettu oppimateriaali

   

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

   

   

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  13 Ilmastotekoja

  14 Vedenalainen elämä