Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

- ottaa vastuun omasta, suunnitelmallisesta oppimisestaan yliopisto- ja työyhteisön jäsenenä

- toimia ryhmässä ja tukea ryhmän muita jäseniä

- toimia ja kommunikoida osana työyhteisöä

- antaa ja vastaanottaa palautetta

- arvioida, eritellä ja kehittää itseään oppijana ja työntekijänä

- arvioida ja suunnitella itsenäisesti ajankäyttöään ja tehokkaita työtapoja

Laajuus: 5

Aikataulu: 12.01.2021 - 21.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Tapani Vuorinen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Johanna Vainiomäki, Tapani Vuorinen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 29.12.2020-21.12.2112):

Opettajat:

Johanna Vainiomäki (johanna.vainiomaki@aalto.fi)

Tapani Vuorinen (tapani.vuorinen@aalto.fi)

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppiminen ja oppimismenetelmät. Oman oppimisen arviointi. Toiminta ja viestintä työyhteisössä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Osaamisprofiili ja kurssitehtävät sekä osallistuminen työpajoihin ja ryhmäkeskusteluihin.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  5 op = 135 h

  Luennot 5 h, pienryhmätyöskentely 15 h, itsenäinen opiskelu 115 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan kurssin aikana.