Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Osallistuttuaan kurssille opiskelija

- hahmottaa ympäristöasioiden monialaisen luonteen

- hallitsee ympäristöalan keskeistä suomen kielistä käsitteistöä ja pystyy kriittisesti seuraamaan alan keskustelua

- pystyy kuvaamaan eri alojen lähestymistapoja

Laajuus: 3

Aikataulu: 11.01.2021 - 16.02.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Timo Laukkanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Timo Laukkanen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 21.12.2020-21.12.2112):

Sähköpostitse tai luentojen yhtydessä. Huom! Sähköpostiosoitteen alkuosa on t.laukkanen@...

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ympäristöhaasteet ja ympäristökysymysten ja -ratkaisujen monialaisuus, ympäristön pilaantumisen luonne, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä mm. luonnon- ja ilmastonsuojelu.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentoja, välikokeita/tentti, ryhmätyöskentelyä. Arvosana määräytyy välikokeiden/tentin, ryhmätehtävien ja vertaisarvioinnin perusteella. 

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Neljä välikoetta, joiden geometrisestä keskiarvosta muodostuu arvosana. Tenttivaatimuksina ovat luennot ja MyC:ssa jaettu muu aineisto. Lisäksi loppuarvosanaan vaikuttavat ryhmätöinä luentojen jälkeen laaditut oppimispäiväkirjat ja niihin liittyvät vartaisarvioinnit.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  3 op = 78 h

  Luennot 10-24 h

  Tentti/Välikokeet 2-10 h

  Valmistautuminen tenttiin/välikokeisiin 24-60 h

  Muu itsenäinen työskentely ja ryhmätyöt 0-40 h

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot 21 h.

  Ryhmätyöt 6 h.

  Välikokeet 4 h.

  Välikokeisiin valmistautuminen 47 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentoaineisto ja luennoilla ilmoitettu oppimateriaali. Ilmoitetaan luennolla.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lukion lyhyet luonnontieteen opinnot tai vastaavat

   

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Sisu.

  Kurssille hyväksytään enintään 75 opiskelijaa vuodessa. Mahdollinen karsinta tehdään opiskelun aloittamisajankohdan mukaan siten, että etusijalle asetetaan kandidaattiopinnoissa pisimpään opiskelleet. Tämä siksi, että opintojen alkuvaiheessa olevilla opiskelijoilla on paremmat mahdollisuudet osallistua kurssille myöhemmin, jolloin aiemmin karsiutuneilla on ensisijaisuus osallistua kurssille. Saman vuosikurssin opiskelijoiden kesken karsinta tehdään ilmoittautumisjärjestyksessä: etusijalla aiemmin ilmoittautuneet. Lisäksi kurssille on varattu kiintiö avoimen yliopiston opiskelijoille. Maisterivaiheen opiskelijat hyväksytään kurssille vain, jos kurssilla on tilaa. Erityisistä syistä yksittäistapauksissa voidaan opiskelija kurssille hyväksyä näistä kriteereistä riippumatta. Kurssille karsiutumisesta ilmoitetaan viikon kuluessa ilmoittautumisajan päättymisestä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Välikokeet suoritetaan paikan päällä. Luennot ja ryhmätyöt tapahtuvat etänä.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  1 Ei köyhyyttä

  2 Ei nälkää

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Lisätietoja
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi kuuluu tekniikan Aalto-opintoihin

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Välikokeet suoritetaan paikan päällä. Luennot ja ryhmätyöt tapahtuvat etänä.

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

   Kurssi luennoidaan neljän viikon aikana 11.01.21 -05.02.21.
  Esittelyluento on ma 11.01.21 klo 16.15-18.00, minkä jälkeen maanantain luennot
  ovat välikokeiden jälkeen klo 17:30-18:15. Muut luennot pidetään ti klo
  10.15-12.00 ja to klo 10.15-12.00. Kaikki luennot ovat etäluentoja.

   

  Joka tiistai ja torstai laaditaan luentokertaa koskeva
  ryhmäoppimispäiväkirjat (ROP) 3-4 opiskelijan ryhmissä, siis tehdään yhteensä 8
  ROP:a. Etäluennolle osallistujat jaetaan ryhmiin arpomalla joka luentokerta
  erikseen. KURSSILLE EI KANNATA OSALLISTUA, JOS EI OSALLISTU LIVENÄ TIISTAIN JA
  TORSTAIN ETÄLUENNOILLE.

  Jokaisen luentoviikon jälkeen on välikoe maanantaisin
  klo 16.15-17.00, P1:ssä (Vuorimiehentie 1. Lisäksi välikokeita on mahdollista
  suorittaa tai uusia 3.3. ja 24.3.2021 klo 16:15-20:00.