Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija osaa

- tunnistaa reaktiotekniikan peruskäsitteet
- mitoittaa isotermisiä ideaalireaktoreita
- muodostaa reaktionopeusyhtälöitä annettujen reaktiomekanismien perusteella, määrittää niiden parametreja koetuloksista ja soveltaa niitä reaktoreiden suunnittelussa
- laskea kemiallisen tasapainon ja lämpötilan vaikutuksen reaktioihin
- laskea ja arvioida kemiallisten prosessien toimintaa taseiden avulla.

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2020 - 11.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Reetta Karinen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Reetta Karinen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 03.08.2020-21.12.2112):

Reetta Karinen, reetta.karinen@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - kemiallisen reaktiotekniikan perusteet
  - ideaalireaktorit
  - reaktionopeus ja kinetiikka
  - reaktoreiden aine- ja energiataseet

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, laskuharjoitukset, kotilaskut, välikokeet/tentti

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Opetus toistaiseksi etänä zoomissa https://aalto.zoom.us/j/63790415129

  Kurssin maksimipisteet 90 pistettä koostuu seuraavista:

  - kaksi välikoetta, 2* 20 p.

  - neljä kotilaskua, 4*10 p.

  - quiz-tehtävät MyCoursesissa, 5*2 p.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  5 op = 135 h
  Kontaktiopetus 48 h
  Itsenäinen työ, tentti 87 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentomoniste sekä luennoilla ilmoitettu oppimateriaali

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  CHEM A1110 Virtaukset ja reaktorit

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Sisu

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  .

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi alkaa ma 7.9. etäopetuksena. Linkki etäluentoihin https://aalto.zoom.us/j/63790415129. Linkki myös MyCourses-sivulla

  Kurssi kestää syyslukukauden eli periodit I-II. Tarkempi aikataulu aiheineen kurssin MyCourses-sivulla.

  Välikoe I-periodin asioista 20.10. ja toinen välikoe II-periodin asioista 11.12.