Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssi antaa perusvalmiuksia asiantuntijuudesta materiaalitieteen, erityisesti polymeerien, alueelta. Kurssin tavoitteina on opettaa opiskelijoille polymeeritieteen ja teknologian perusteet sekä polymeerien rakenne/ominaisuus korrelaatioita.

 Kurssin suoritettuaan opiskelija:

- hahmottaa polymeerien monimuotoisuutta ja laajaa soveltuvuutta eri käyttökohteissa

- osaa kuvata polymeroitumismekanismit ja polymeerien tekniset valmistustavat

- ymmärtää molekyylien suuruuden, koostumuksen ja muodon vaikutuksia materiaalin ominaisuuksiin (mm. termiset ja mekaaniset ominaisuudet)

- osaa kuvata, miten muovituotteita valmistetaan polymeereistä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 13.01.2021 - 13.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Sami Lipponen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sami Lipponen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi kattaa polymeerikemian ja -fysiikan peruskäsitteet sekä polymeerien analyysi- ja testausmenetelmät. Kurssilla esitellään yleisimmät polymeerityypit sekä perehdytään niiden valmistamiseen, ominaisuuksiin ja käyttökohteisiin. Samalla tutustutaan erilaisten polymerointimekanismien perusteihin sekä polymeerien teollisiin prosesseihin. Kurssilla opiskelijat tutustuvat myös teknisiin- , erikois- ja bio-polymeereihin.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla on luentoja ja harjoituksia ryhmissä tehtävän projektityön tukena. Kurssilla työskennellään myös itsenäisesti ja osallistutaan loppuarviointiin.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot pidetään etäluentoina (Zoom)

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  5 op = 135 h. Kurssi koostuu projektityöskentelystä ryhmässä ja yksilötyöskentelystä sekä loppuarvioinnista. Kurssi sisältää myös projektityöskentelyä tukevaa lähiopetusta.

  Kontaktiopetus 24 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Seppälä, J., Polymeeriteknologian perusteet, Otatieto no 580, Helsinki 2005, 346 s.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Perustiedot orgaanisesta ja epäorgaanisesta kemiasta