Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija osaa:

 • selittää sähköisten, optisten, termisten, dielektristen ja magneettisten ominaisuuksien teoreettisen taustat (kvanttimekaniikkaan perustuen)
 • laskea ja mallittaa tärkeimpiä materiaaliominaisuuksia
 • tunnistaa eri ominaisuuksiin perustuvat tärkeimmät käytännön sovellukset tai ilmiöt

Laajuus: 5

Aikataulu: 01.03.2021 - 17.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kirsi Yliniemi, Kirsi Yliniemi

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kirsi Yliniemi, Kirsi Yliniemi

Kurssin yhteystiedot (voimassa 25.01.2021-21.12.2112):

Yliopistonlehtori TkT Kirsi Yliniemi (kirsi.yliniemi@aalto.fi)

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käsitellään teoreettiset taustat seuraavista materiaalien ominaisuuksista:

  • sähköiset ominaisuudet
  • optiset ominaisuudet
  • magneettiset ominaisuudet
  • termiset ominaisuudet
  • dielektriset ominaisuudet

  Kurssilla tehdään myös yksinkertaisia materiaalien mallinnusta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssiin kuuluvat:

  • luennot
  • laskutuvat
  • viikottaiset visat MyCoursesissa
  • 2 COMSOL-harjoitusta

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Aktivoivat luentotehtävät, viikkoharjoitukset, simulointiprojekti ja tentti vaikuttavat kaikki arvosanaan.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssi toteutetaan keväällä 2021 kokonaan etäopetuksena (ZOOM-sessioina).

  Kurssin arvioidaan kahdella eri tavalla:

  TAPA 1 (suositeltu): 

  • Aktivoivat harjoitukset luennoilla (voi korvata esseillä): max. 6 pistettä
  • Viikoittaiset visat: max. 7 pistettä
  • Kotitehtävät: max. 14 pistettä
  • COMSOL-harjoitukset: max. 15 pistettä
  • Tentti: max. 25 pistettä (min. 7 pistettä)
   • Lisäksi kurssipäiväkirjasta voi saada max. 2 pistettä tenttiin
  • YHTEENSÄ MAX. 67 PISTETTÄ
  • LÄPIPÄÄSYN RAJA (40 %): 26 PISTETTÄ, JOISTA VÄHINTÄÄN 7 PISTETTÄ TENTISTÄ

  TAPA 2: 

  • COMSOL-harjoitukset: 7 pistettä
  • Tentti: 25 pistettä (min. 7 pistettä)
  • YHTEENSÄ: MAX. 32 PISTETTÄ
  • LÄPIPÄÄSYN RAJA (40 %): 12 PISTETTÄ, JOISTA VÄHINTÄÄN 7 PISTETTÄ TENTISTÄ


  • Opiskelijan ei tarvitse valita etukäteen kumpaa tapaa itse suosii, vaan arvioinnissa käytetään sitä tapaa, jonka avulla opiskelijalle tulee korkeampi arvosana.
  • Molemmissa tavoissa COMSOL-harjoitukset ovat n. 22 % kurssin kokonaispisteistä ja tentistä on saatava min. 7 pistettä.
  • Molemmissa tavoissa läpipääsyn raja on 40 % kokonaispisteistä.


Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, viikkoharjoitukset, simulaatioharjoitukset, tentti

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Opetussessiot:

  • Luennot: 27 h
  • Laskutuvat: 21 h
  • COMSOL-sessiot: 11 h
  • Tentti: 4 h

  Itsenäinen työskentely:

  • COMSOL-kotitehtävä: 12 h
  • Luennoille valmistautuminen:  12 h
  • Kotitehtävät ja visat: 21 h
  • Tenttiin valmistautuminen: 18 h

  YHTEENSÄ 126 h


PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Pääsääntöinen materiaali: R. J.D. Tilley -Understanding Solids The Science of Materials,Wiley (2013), luentokalvot ja valikoidut tieteelliset julkaisut

  Osa kurssista menee em. kirjaa syvemmälle ja siksi myös jokin kiinteän olomuodon perusteiden kirja voi olla hyödyllinen (kuten S. Elliott: The Physics and Chemistry of Solids or R.J. Naumann, Indtroduction to the Physics and Chemistry of Materials)

   

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Asenna koneellesi COMSOL-ohjelma sivulta:

  download.aalto.fi/student

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tämä kurssi korvaa kurssin "CHEM-E5100 Solid State Materials and Phenomena", joka opetetaan viimeisen kerran syksyllä 2020. Opiskelija ei voi suorittaa molempia kursseja.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  PHYS-A2140 Aineen rakenne (CHEM), tai vastaava osaaminen

  CHEM-A1410 Materiaalitieteen perusteet, tai vastaava osaaminen

   

   

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Sisu

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Keväällä 2021 kurssi toteutetaan kokonaan etäopetuksena ZOOMissa.


LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  PERIODI IV

  Luennot

  • Ma          14:15-16:00
  • Ti            10:15-12:00
   (Pitkäperjantai 2.4. ja pääsiäismaanantai 5.4.)

  Laskutuvat

  • Ke             13.15-16:00

  COMSOL-kyselytunnit (joista voi tulla kyselemään apuja)

  • Ma 22.3.    14:15-17:00 (pakollinen läsnäolo, jos haluaa pisteet COMSOL 1-harjoituksesta)
  • Ti 06.4.      10:15-12:00


  PERIODI V

  Luennot

  • Ti 20.4.     10:15-12:00 
  • Ma 26.4.   14:15-16:00
  • Ti 27.4.     10:15-12:00
  • Ke 5.5.      13:15-16:00 (kertaussessio)

  Laskutuvat

  • Ke 21.4.    13.15-16:00
  • Ke 28.4.    13.15-16:00

  COMSOL-kyselytunnit (joista voi tulla kyselemään apuja)

  • Ma 19.4.   14:15-17:00
  • Ma 03.5.   14:15-17:00