Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija:

- tuntee materiaalien valmistuksen yksikköoperaatiot ja -prosessit
- tuntee keskeisimmät materiaalien tuotantoprosesseihin vaikuttavat ilmiöt ja niiden nopeuksiin vaikuttavat luonnonlait
- osaa käyttää perustekniikoita tyypillisten materiaalitekniikan valmistus/tuotantoprosessien simuloimiseen tasapainotilassa
- tuntee faasitasapainojen (kemian) vaikutuksen prosesseihin ja tuoteominaisuuksiin.

Laajuus: 5

Aikataulu: 09.09.2020 - 17.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Marko Kekkonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jari Aromaa, Marko Kekkonen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 03.08.2020-21.12.2112):

 • Marko Kekkonen:  marko.kekkonen(at)aalto.fi
 • Jari Aromaa:  jari.aromaa(at)aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Kierrätys ja rikastustekniikan prosessit
  - Metallurgiset valmistusprosessit
  - Raaka aineet eri valmistusprosessissa
  - Kiinteän olomuodon materiaalien käsittely, prosessitekniikka ja laitteet
  - Prosessiolosuhteiden ja tuoteominaisuuksien yhteys

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kotitehtävät ja kirjallinen tentti

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  • Arvosana muodostuu tentistä (70%) ja
   kotitehtävistä (30%).

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  5 op = 135 h

  - Luennot
  - Laskuharjoitukset
  - Oma työ
  - Tenttiin lukeminen
  - Tentti

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Luennoilla jaettava materiaali
  - Teräskirja, 2014 (Metallinjalostajat ry)

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  CHEM C2110 Materiaalitekniikan teolliset prosessit

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja