Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuasi osaat
- yhdistää esimerkkien kautta raaka-aine- ja prosessiteknisten ratkaisut jätevirtojen ja päästöjen hallintaan
- kuvata esimerkkejä päästöjen hallinnan prosessiteknisistä (sisäisistä) ratkaisuista ja teollisesta symbioosista
- esittää teollisuudessa yleisimmin käytettävien jäteveden, -kaasujen ja jätteiden käsittely- ja talteenottomenetelmien periaatteet ja käyttökohteet sekä kuvata niiden riippuvuussuhteita
- kertoa teollisuuden ympäristövastuista ja -haasteista
- eritellä ympäristöasioissa ohjaavia markkinamekanismeja ja taloudellisen ohjauksen keinoja sekä ympäristöliiketoiminnan mahdollisuuksia teollisuudessa
- kuvata yleisellä tasolla teollisuudessa käytettävän ympäristöasioiden hallintajärjestelmän ja ympäristöasioiden hallintaa liittyviä suomenkielisiä käsitteitä

Laajuus: 5

Aikataulu: 29.09.2020 - 25.11.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Timo Laukkanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Timo Laukkanen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 07.09.2020-21.12.2112):

Timo Laukkanen t.laukkanen@aalto.fi

Seminaariharjoituksen osalta Olli Dahl olli.dahl@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Teollisuuden ympäristöhaasteet, sivuvirtojen hyödyntäminen, päästöihin ja jätevirtoihin vaikuttavien aine- ja energiavirtojen hallinta ja niihin liittyvät tasetarkastelut erilaisissa teollisuusprosessien esimerkkitapauksissa, teollisuuden vesihuolto-, ilmansuojelu- ja jätehuoltotekniikka, teollisuuteen liittyvä meluntorjunta, ilmastonsuojelun haasteet teollisuudessa, teollisuutta koskeva ympäristölainsäädännöllinen ja taloudellinen ohjaus, ympäristöasioiden hallintajärjestelmät.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin sisältö välikoe(VK)aluettain

  VK1: luennot viikko 40, Olli Dahl, Teollisuuden ympäristöhaasteet ja
  ympäristöasioiden hallinta

  VK2: luennot viikko 41, Timo Laukkanen, Ilmastonsuojelu

  VK3: luennot viikko 42, Timo Laukkanen, Ilmansuojelu, meluntorjunta

  VK4: luennot viikko 44, Olli Dahl, Timo
  Laukkanen, Teollisuuden vesihuolto ja
  vesiensuojelu

  VK5: luennot viikko 45, Olli Dahl, Timo
  Laukkanen, Jätteiden käsittely ja
  talteenotto, materiaalitehokkuus

  Seminaari, viikko 48 Olli Dahl, Teollisuusalan/-yrityksen
  ympäristönsuojelun tasoToteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opintojakso suoritetaan välikokeilla tai tentillä. Vaatimuksena ovat kirjallinen oppimateriaali, jonka opiskelua kontaktiopetus tukee. Lisäksi suoritukseen kuuluu harjoitustöitä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Suoritukseen kuuluvat viisi välikoetta ja seminaariharjoitus, joista jokaisesta annetaan arvosana erikseen. Kurssin loppuarvosana on välikokeiden ja seminaariharjoituksen arvosanojen geometrinen keskiarvo.

  Välikokeiden vastauksia tarkastellaan välikokeita seuraavilla luennoilla (sikäli, kun sellaisia järjestetään). Seminaariharjoituksesta palaute annetaan raporttien osana kirjallisina kommentteina ja seminaarityöskentelyn osalta seminaaritilaisuudessa suullisesti. Tarkennuksia henkilökohtaisen arvioinnin osalta voi pyytää sähköpostitse välikokeiden osalta Timo Laukkaselta ja seminaarin osalta Olli Dahlilta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  5 op = 135 h
  luennot ja muu kontaktiopetus 10-60 h
  välikokeisiin/tenttiin valmistautuminen 63 -134 h
  välikokeet/tentti 10 h/ 3 h

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luentojakson viikon työmäärä (4/5
  op = 22 h)

  Luennot     6 h / 1 viikkoa

  Välikoe 
      2 h / 1 viikkoa
  Valmistautuminen välikokeeseen   14 h / 1 viikkoa


  Seminaariharjoitus (1 op = 27 h)

  Seminaaritilaisuudet      5 h
  Seminaariin valmistautuminen ja esitelmän laatiminen  20 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan luentojen alussa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Välikokeet:
  MyC:ssa oleva viisiosainen oppikirja, jota tukee luentoaineisto.


  Seminaariharjoitus:
  Ympäristöluvat ja –raportit, BREF-asiakirjat, ympäristövaikutusten arviointiin
  liittyvät raportit ja muut ympäristöhallinon dokumentit yms.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  CHEM-E6125 Environmental Management in Industry

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  CHEM-A1100 - Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit ja ensimmäisen vuoden kemian ja fysiikan opinnot tai vastaavat tiedot ovat avuksi. Esitietona olevaa CHEM-A1100 - Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit-kurssia voi suorittaa myös rinnakkain tämän kurssin kanssa.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  14 Vedenalainen elämä

  15 Maanpäällinen elämä

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin
  esittely luento ti 29.9.20  10.15-12.00 Ke1.

  Muut
  luennot ti 16:15-18:00, ke 12:15-14:00 ja 16:15-18:00 näillä näkymin etänä.

  Kurssin luento-ohjelma esitetty edellä kohdassa "Tarkennuksia kursssin sisältöön".


  Välikokeet
  tiistaisin 12:15-14:00 Ke1
  Rästi/uusintavälikokeet 3.12. klo 16:15-19:00  ja 16.1.
  14:15-16:00 Ke1 (Huom. ilmoittautuminen MyC:ssa.)

  Seminaaritilaisuus ke 25.11.20 12.15-14.00, varalla 16:15-18:00 etänä. Seminaariharjoitukseen kuuluvia raportteja ja muita tiedostoja palautellaan parin viikon ajan ennen seminaaritilaisuutta erikseen ilmoitettavan aikataulun mukaisesti.