Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija osaa:

- kirjoittaa ja ratkaista reaktion nopeusyhtälön, myös usean samanaikaisen reaktion tapauksessa
- muuntaa dynaamisen systeemin matemaattiseen muotoon ja ratkaista ongelman.

Laajuus: 5

Aikataulu: 28.10.2020 - 04.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Lasse Murtomäki

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin yhteystiedot (voimassa 28.09.2020-21.12.2112):

Kurssin jälkeen opiskelija osaa:

- kirjoittaa ja ratkaista reaktion nopeusyhtälön, myös usean samanaikaisen reaktion tapauksessa
- muuntaa dynaamisen systeemin matemaattiseen muotoon ja ratkaista ongelman.

 

Laajuus: 5

Aikataulu: 28.10.2020 - 04.12.2020

Vastuuopettaja: Lasse Murtomäki

 

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Reaktiokinetiikkaa:

  - reaktion nopeuslakien ja kertaluokkien määrääminen
  - reaktiomekanismit lähtien alkeisreaktioista
  - reaktioyhtälöiden ratkaisu: nopeutta rajoittava vaihe, välituotteen stationääritilaoletus
  - Arrheniuksen yhtälö, absoluuttisten reaktionopeuksien teoria
  - reaktiosysteemien, ts. usean samanaikaisen reaktion ratkaisu

  Kuljetusta:

  - diffuusio
  - sähkönkuljetus, johtokyky; ionien assosiaatio
  - reaktion ja kuljetuksen kytkeytyminen (heterogeeniset reaktiot)

  Muita dynaamisia systeemejä, esimerkkejä:

  - oskilloivat reaktiot (Belousov Zabotinsky)
  - Lotka Volterra (prey predator) bakteerikasvun dynamiikka (resurssien rajoittama kasvu)

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Reaktiokinetiikkaa:

  - reaktion nopeuslakien ja kertaluokkien määrääminen
  - reaktiomekanismit lähtien alkeisreaktioista
  - reaktioyhtälöiden ratkaisu: nopeutta rajoittava vaihe, välituotteen stationääritilaoletus
  - Arrheniuksen yhtälö, absoluuttisten reaktionopeuksien teoria
  - reaktiosysteemien, ts. usean samanaikaisen reaktion ratkaisu

  Kuljetusta:

  - diffuusio
  - sähkönkuljetus, johtokyky; ionien assosiaatio
  - reaktion ja kuljetuksen kytkeytyminen (heterogeeniset reaktiot)

  Muita dynaamisia systeemejä, esimerkkejä:

  - oskilloivat reaktiot (Belousov Zabotinsky)
  - Lotka Volterra (prey predator) bakteerikasvun dynamiikka (resurssien rajoittama kasvu)

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, kotitehtävät ja tentti.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot, kotitehtävät ja tentti.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  5 op = 135 h
  Kontaktiopetus (40-50 h):
  - Luennot 
  - Laskuharjoitukset
  Oma työ (82-92 h):
  - Itsenäinen opiskelu
  Tentti 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Engel, T., Reid, P., Physical Chemistry, 3rd. ed., Pearson, 2013.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Oppimateriaali

  Engel, T., Reid, P., Physical Chemistry, 3rd. ed., Pearson, 2013.

   

  Esitiedot

  Kemiantekniikan kandidaattiohjelman pakolliset differentiaali ja integraalilaskennan kurssit I ja II

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kemiantekniikan kandidaattiohjelman pakolliset differentiaali ja integraalilaskennan kurssit I ja II

Ilmoittautuminen
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  WebOodi. 

 • Koskee tätä kurssikertaa:

   

  5 op = 135 h
  Kontaktiopetus (40-50 h):
  - Luennot 
  - Laskuharjoitukset
  Oma työ (82-92 h):
  - Itsenäinen opiskelu
  Tentti 3 h

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  6 Puhdas vesi ja sanitaatio

  7 Edullista ja puhdasta energiaa