Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin jälkeen opiskelija:

- osaa valita soveltuvat menetelmät koesuunnitelman tekemiseen, aineiston analysointiin sekä visualisointi
- osaa soveltaa koesuunnittelussa ja koetulosten analysoinnissa erilaisia tilastollisia menetelmiä
- osaa käyttää soveltuvia ohjelmistoja yksinkertaisten koesuunnitelmien tekoon, koetulosten analysointiin sekä visualisointiin.

Laajuus: 5

Aikataulu: 10.09.2020 - 26.11.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jouni Paltakari

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jouni Paltakari

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Koesuunnittelun periaatteet ja käytännön harjoittelu
  - Tutustuminen ja perehtyminen erilaisiin vaihtoehtoisiin ohjelmistoihin ja menetelmiin
  - Parhaiten soveltuvien koesuunnittelumenetelmien ja analysointimenetelmien valintaperusteet
  - Koetulosten analysoinnin harjoittelu
  - Datan ja aineistojen visualisointi ja havainnollistaminen

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Harjoitustehtävien yhteenlasketut pisteet

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  5 op = 135 h
  Luennot 16 - 24 h
  Harjoitukset 40 -50 h
  Kotilaskut 20 - 30 h
  Muu oma opiskelu 50 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla jaettava materiaali, ohjelmistojen sähköinen tukimateriaali ja kurssilla jaettavat
  harjoitustehtävät.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskurssi, esim. MS-A0504

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  4 Hyvä koulutus