Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi osaat kirjoittaa pieniä tietokoneohjelmia esimerkiksi insinööritehtävissä tarvittaviin laskentasovelluksiin ja pienten tietomäärien muokkaamiseen. Ymmärrät myös muiden kirjoittamia vastaavia ohjelmia.

Laajuus: 5

Aikataulu: 07.09.2020 - 11.12.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kerttu Pollari-Malmi, Sanna Suoranta

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kerttu Pollari-Malmi, Sanna Suoranta

Kurssin yhteystiedot (voimassa 14.08.2020-21.12.2112):

Kurssin vastuuopettajan toimii Kerttu Pollari-Malmi, kerttu.pollari-malmi@aalto.fi.

Kurssia koskevat yleiset kysymyksen on siitä esittää kurssin Piazza-keskusteluryhmässä (avataan 1.9.)

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lausekielinen ohjelmointi Python-kielen avulla, rakenteinen ohjelmointi, ohjelmistosuunnittelun alkeet, perustietorakenteet. Hyvä ohjelmointityyli.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot, pakolliset harjoitustehtävät ja tentti.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssin pakollisina osasuorituksina ovat tentti ja harjoitustehtävät. Harjoitustehtäviä on 9 kierrosta, joista kierroksista 1-8 pitää saada vähintään minimipisteet, jotta kurssista pääsisi läpi (kierroksen 9 pisteet vaikuttavat arvosanaan). Opiskelija tekee harjoitustehtäviä omalla tietokoneellaan ja palauttaa niitä verkkoyhteyden kautta automaattisesti arvioitavaksi.

  Myös tentistä pitää saada hyväksytty arvosana. Jos koronavirustilanne sallii, tentti järjestetään tietokonetenttinä Otaniemessä EXAM-luokassa. Kukin opiskelija varaa itselleen tenttiajan noin kahden viikon aikaväliltä marraskuun lopussa tai joulukuun alussa. Tenttijärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

  Harjoitustehtävät ja tentti arvostellaan molemmat erikseen arvosanalla 0-5. Jos molemmista osasuorituksista on hyväksytty arvosana, kurssin lopullinen arvosana on tenttiarvosanan ja harjoitusarvosanan keskiarvo (puolet numerot pyöristetään ylöspäin).

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 20 h, itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävien tekeminen 93 h, tenttiin valmistautuminen ja osallistuminen 20 h.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opetusmoniste.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssimateriaali ("opetusmoniste") ja harjoitustehtävät julkaistaan A+-järjestelmässä vaiheittain 7.9. alkaen.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tietokoneen ja yleisimpien sovellusten (esim. sähköposti) peruskäyttötaito. Ei esitietovaatimuksia ohjelmoinnista.