Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tämän kurssin jälkeen osaat suunnitella ja toteuttaa lukuisista luokista koostuvan itsenäisen olio-ohjelman. Ymmärrät ja osaat hyödyntää olio-ohjelmoinnin kehittyneempiä ominaisuuksia kuten perintää monipuolisesti. Ymmärrät suunnittelussa ja toteutuksessa tekemiesi valintojen vaikutuksen sekä ohjelman toimintaan että ohjelmointiprosessiin, erityisesti ohjelman jatkokehitykseen. Osaat perustella ja dokumentoida ohjelmointiprosessissa tekemäsi keskeiset valintasi. Osaat hyödyntää yksikkötestausta ohjelmoinnissa ja käyttää integroitua kehitysympäristöä. Tunnet rinnakkaisohjelmoinnin perusideat ja osaat soveltaa näitä yksinkertaisissa tapauksissa. Osaat etsiä tietoa ohjelmintikielen ja kirjastojen dokumentaatiosta ja verkosta.

Laajuus: 5

Aikataulu: 14.01.2021 - 31.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Sanna Suoranta

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Sanna Suoranta

Kurssin yhteystiedot (voimassa 17.12.2020-21.12.2112):

Sähköposti: cs-a1121@aalto.fi vain henkilökohtaisille asioille, 

Muuten <myöhemmin mycourse sivulla kerrottava> kyselyfoorumi.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oliopohjaisen ohjelmistosuunnittelun perusteet, tekniikat ja menetelmät; ohjelmoinnin työkalut. Edistyneempiä ohjelmoinnin abstraktioita. Projekti sisältää ohjelmointityön lisäksi työn suunnittelun ja dokumentoinnin.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  kts MyCourse ja A+

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kotitehtävät ja harjoitustyö

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 12 t, harjoitustehtävät ja itseopiskeltava materiaali 42 t, projekti 80 t (sis. pakollinen läsnäoloa vaativa demo)

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Demo todennäköisesti online keväällä 2021

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan kurssin kotisivulla.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1