Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija osaa analysoida ja visualisoida tietoaineistoa erilaisilla ohjelmistoilla. Opiskelija tuntee tietoteknisen sovelluksen hankintaprosessin. Opiskelija ymmärtää algoritmien kompleksisuutta ja omaa näkemystä laskennan rajoitteista.

Laajuus: 5

Aikataulu: 12.01.2021 - 13.04.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ari Korhonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ari Korhonen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 14.12.2020-21.12.2112):

Vastaanottoaika: sovitaan sähköpostilla lähettämällä postia osoitteeseen cs-a1130 ät aalto piste fi.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla tutustutaan käytännön harjoitustöiden kautta tutkimusdatan käsittelyyn ja visualisointiin erilaisilla ohjelmistoilla. Lopuksi tarkastellaan algoritmista ajattelua ja suurten datamäärien käsittelyn laskennallisia rajoitteita.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla tutustutaan erilaisiin numeeriseen laskentaan soveltuviin ohjelmistoihin ja täsmäkieliin (domain specific languages), kuten Python, SQL, MATLAB, Simulink, jne. Tavoitteena on saada perusymmärrys miten näillä ohjelmistoilla analysoidaan ja visualisoidaan tietoaineistoja. Osa ohjelmistoista on kaupallisia ja osa avointa lähdekoodia  (open source). Niinpä lisäksi tavoitteena on tutustua tietoteknisten sovellusten hankintaprosessiin, jossa mahdollisesti joudutaan yhdistelemään erilaisilla lisensseillä julkaistuja ohjelmistoja. Ohjelmistoja käytetään laajasti yhdessä mm. automatisoimaan laskennallisia prosesseja, jolloin on tarpeen myös ymmärtää perusteet algoritmien tehokkuudesta ja eräistä keskeisistä laskennan rajoitteista.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tentti, luennot, essee ja pakollisia harjoituksia.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Harjoitukset (H) arvioidaan asteikolla 0 - 5 ja Tentti (T) asteikolla 0 - 1 (hylätty/hyväksytty). Kurssin kokonaisarvosana, kas, saadaan kaavasta kas = H x T.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Essee 4 tuntia. Luennot 10 tuntia, valmistautuminen luennoille 10 tuntia. Tentti 3 tuntia, valmistautuminen tenttiin 40 tuntia. Harjoitukset 26 tuntia, valmistautuminen harjoituksiin 42 tuntia.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Varaa kurssin suorittamiseen riittävästi aikaa koko kevään ajalle. Tasaisen ajankäytön perusteella, jos 5 op = 132 tuntia jaetaan 13 viikolle, niin kurssiin tulisi käyttää reilut 10 tuntia viikossa. Todellisuudessa viikkotuntimäärä saattaa vaihdella mm. siksi, että välissä saatat käyttää aikaa enemmän muihin kursseihin. Vastaavasti voit tehdä tämän kurssin harjoituksia etupainotteisesti esimerkiksi aina kaksi viikkoa kerrallaan. Suositus kuitenkin on, että varaat kalenterista säännöllisesti aikaa kurssille useampana päivänä viikossa. Huomaa lisäksi, että kurssi lähtee liikkeelle jo heti tammikuun toisella viikolla ja luennon lisäksi on itsenäisesti tehtäviä harjoituksia, joihin löydät linkin kurssin etusivulta. Tehtäviä on suositeltavaa tehdä jo ennen kunkin aihepiirin luentoa. 

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Jaetaan oppimisympäristössä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  MyCoursesissa on käytännössä vain linkki materiaaliin (valitettavasti em. tekstiä ei voi muuttaa), joka löytyy A-plus-järjestelmästä. Linkki materiaaliin avataan tammikuun toisella viikolla. 

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja