Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi ymmärrät käsitemallinnuksen merkityksen tiedonhallinnassa ja tunnet yleisimmin käytetyt tietokantojen mallinnus- ja kyselykielet. Osaat suunnitella yksinkertaisia tietokantoja ja tehdä niihin kyselyitä.

Laajuus: 5

Aikataulu: 08.02.2021 - 26.05.2021

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kerttu Pollari-Malmi

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kerttu Pollari-Malmi

Kurssin yhteystiedot (voimassa 21.01.2021-21.12.2112):

kerttu.pollari-malmi@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käsitellään tiedonhallinnan peruskäsitteitä ja -menetelmiä. Relaatioalgebra, relaatiotietokannat, SQL-kielen käyttö tietokannan määrittelyssä ja käsittelyssä, UML-suunnittelumenetelmä, taulujen normalisointi.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tentti ja harjoitustyö. Mahdollisuus saada lisäpisteitä harjoitustehtävistä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luento-opetus 26 h, pienryhmäopetus 10 h, harjoitustyö 45 h, itsenäinen opiskelu 48 h.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kevään 2021 kurssilla pienryhmäopetus on korvattu etäneuvonnalla. Luennot ovat etäluentoja.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ullman, Widom: A First Course in Database Systems, Third Edition or New International Edition. Pearson.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  CS-A1110 Ohjelmointi 1 tai CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1.